Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbimai

DĖL PARENGTŲ VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ JONAVOS RAJONE   Informuojame, kad parengti projektiniai pasiūlymai Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės... 2019-04-08 INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMĄ Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi,... 2019-04-03 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTĄ Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi,... 2019-03-27 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ DOKUMENTAS. 2019-03-06 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ IR SUSIPAŽINIMĄ SU PARENGTAIS PROJEKTO SPRENDINIAIS Informuojame apie parengtą žemės sklypo kad. Nr. 4628/0005:128, Bazilionių k., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano... 2019-02-19 INFORMACIJA APIE SPRENDIMĄ RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PROJEKTĄ SPRENDIMO PROJEKTAS Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 2019-01-22 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTĄ   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi,... 2019-01-08 INFORMACIJA APIE PARENGTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTUS Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi,... 2018-12-31 DĖL PRADEDAMŲ RENGTI VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ Vadovaujantis 2017 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 31 patvirtinto Europinio standarto... 2018-12-20 INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ Informuojame, kad parengtas žemės sklypo dalies Karaliaus Mindaugo g. 11 MPB ,,Geležinis vilkas" Ruklos mstl.,... 2018-11-13 INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO JONAVOS RAJONO TARYBOS 2011 M. KOVO 24 D. SPRENDIMU NR. TS-84 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4601/0005:17, KAD. NR. 4601/0005:46, KAD. NR. 4601/0005:40) BATĖGALOS K., KULVOS SEN., JONAVOS R., DETALIOJO Žemės sklypuose kad. Nr. 4601/0005:40 (Jonavos r. sav., Kulvos sen., Batėgalos k., Panerio g. 2) IR KAD. NR.... 2018-11-12 INFORMACINIS PRANEŠIMAS   Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII... 2018-11-07