Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbimai

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., detaliojo plano koregavimas Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r.,... 2024-01-09 INFORMACIJA DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS Informuojame apie pradedamą rengti Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą (toliau – Bendrasis... 2024-01-05 DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos... 2024-01-04 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR REGIONINIŲ STOČIŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PROJEKTĄ Vadovaujantis 2021 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 429 „Dėl Projekto „Rail Baltica“... 2023-12-18 DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos... 2023-12-14 Pranešimas visuomenei apie organizatoriaus sprendimą neatlikti strateginio pasekmių apinkai vertinimmo (SPAV) Programos organizatoriaus pavadinimas: Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija, Šventaragio g. 2, Lt-01510... 2023-12-11 Informacija apie numatomus adresų pakeitimus Žeimių sen., Martyniškio gyvenamojoje vietovėje Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių... 2023-11-30 Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su „Vėjo elektrinių parko (Jonavos r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ignitis renewables projektai“, įmonės kodas 305916135, Laisvės pr.... 2023-11-17 INFORMUOJAME APIE GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO JONAVOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO SPRENDINIAIS Parengti Jonavos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos... 2023-11-06 Informuojame apie galimybę susipažinti su parengto Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo sprendiniais Parengti Jonavos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos... 2023-10-26 Informacija apie parengtą planą Informuojame apie parengtą Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie... 2023-10-25 Sprendimo pradėti Jonavos rajono Šafarkos smėlio telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimą projektas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos... 2023-10-19