Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Tarybos posėdžio darbotvarkė

2022-06-16 10.00 val.

DVIDEŠIMT DEVINTOJO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

1.      

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-107 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ dalinio pakeitimo

Valdas Majauskas

Visi komitetai

2.      

Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Jonavos rajono savivaldybės administracijai ir VšĮ Jonavos ligoninei suteikimo

Valdas Majauskas

Visi komitetai

3.      

Dėl Valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifų nustatymo ir valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valdas Majauskas,

Ilona Ponomarenko

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

4.      

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo

Valdas Majauskas,

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

5.      

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo                             

Valdas Majauskas,

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

6.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

7.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo

Lineta Jakimavičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

8.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės prekybos viešosiose vietose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo

Lineta Jakimavičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

9.      

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais, nustatymo

Lineta Jakimavičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

10.   

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitai

Gitana Gulevienė

Visi komitetai

11.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS – 129 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 – 2022 m. investicijų plano suderinimo“ dalinio pakeitimo

Jonas Kaminskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

12.   

Dėl Bendradarbiavimo teikiant ugdymo paslaugas pavyzdinės sutarties patvirtinimo ir ugdymo paslaugos kompensuotinų išlaidų dydžio nustatymo

Violeta Kolesnikienė, Rita Lisauskienė

Visi komitetai

13.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Violeta Kolesnikienė, Rita Lisauskienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

14.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo

Vytautas Žebrauskas

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

15.   

Dėl Jonavos Justino Vareikio progimnazijos nuostatų patvirtinimo

Olga Mediekšė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Miesto reikalų

16.   

Dėl Jonavos Senamiesčio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Darius Mockus,

Saulius Brazauskas

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Miesto reikalų

17.   

Dėl atlyginimo dydžio už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje teikiamas paslaugas patvirtinimo

Rita Trimonienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

18.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Skirmutė Gajauskaitė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Miesto reikalų

19.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Sergejus Jefimenka

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Miesto reikalų

20.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

21.   

Dėl Jonavos globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Dalia Astrauskienė, Agnė Jakštienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

22.   

Dėl Jonavos rajono  socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Valentina Demidenko, Inga Ruzgienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

23.   

Dėl Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Aurika Matutienė, Viktorija Urbonavičienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

24.   

Dėl Jonavos nakvynės namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Ingrida Malciuvienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

25.   

Dėl Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Kristina Verseckienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

26.   

Dėl socialinės globos kainos vienam globojamam (rūpinamam) vaikui Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre patvirtinimo

Kristina Verseckienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

27.   

Dėl  mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės išlaidų ir eksploatacinių finansinių normatyvų per dieną ir lėšų, skirtų savarankiškam gyvenimui Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre, patvirtinimo

Kristina Verseckienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

28.   

Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo

Vygaudas Čižauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

29.   

Dėl Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių gyvenamosios vietovės gatvės pavadinimo pakeitimo

Vaidas Zakarauskas

Kaimo reikalų

30.   

Dėl Jonavos rajono susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo, taisymo ( remonto) ar priežiūros darbų organizavimo, kai prie šių darbų finansavimo 50 procentų ir daugiau prisideda fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo

Mantas Petrauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

31.   

Dėl 2020 m. vasario 6 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS – 21  dalinio pakeitimo

Mantas Petrauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

32.   

Dėl savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1TS-104 „Dėl savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo ir gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Jolita Gumaniukienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

33.   

Dėl savivaldybės turto (pinigų) investavimo

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

34.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-79 dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

35.   

Dėl savivaldybės būstų pardavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

36.   

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos vandenys“

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų

37.   

Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

38.   

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

39.   

Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo ir likvidavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

40.   

Informacija. Dėl Jonavos TSK „Aušrinė“ veiklos 2021 m.

Bronislovas Liutkus

Visi komitetai

41.   

Informacija. Viešosios įstaigos sporto mėgėjų klubo „Vikingai“ projekto įvykdymo veiklos ataskaita

Aironas Morkūnas

Visi komitetai

42.   

Informacija. Dėl VšĮ „Jonavos futbolas“  ir VšĮ „Jonavos sporto klubas“ veiklos 2021 m.

Vaidas Vaškevičius

Visi komitetai

43.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1TS-98 „Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro stadionų teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Žilvinas Galimovas