Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai
DUK
DUK

Tarybos posėdžio darbotvarkė

TRISDEŠIMT PIRMOJO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

2022-09-29     10.00 val.

 

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

1.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-121 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Justas Budriūnas

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

2.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės  2021 metų biudžeto įvykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių  patvirtinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

3.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

4.      

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

5.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Danutė Petronienė

Visi komitetai

6.      

Dėl garantijos suteikimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

7.      

Dėl garantijos suteikimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

8.      

Dėl  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1TS-212 „Dėl Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo, asmenų prašymų dėl priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Kolesnikienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

9.      

Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo

Violeta Kolesnikienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

10.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Violeta Kolesnikienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

11.   

Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2022-2023 mokslo metais patvirtinimo

Rita Trimonienė,

Gražina Grigaravičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

12.   

Dėl vidutinių kietojo ar kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

13.   

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

14.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1TS-202 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

15.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-268 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Daiva Ūselienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

16.   

Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimo

Ričardas Rusteika

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

17.   

Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų nemedicininių paslaugų kainyno patvirtinimo

Ričardas Rusteika

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

18.   

Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo

Mantas Butvilas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

19.   

Dėl prašymo teikimo herbo etalono ir (ar) heraldinio projekto kūrimo Jonavos rajono Ruklos miesteliui

Vilma Akvilė Karoblienė

Kaimo reikalų

20.   

Dėl pritarimo vykdomam projektui ir savivaldybės indėlio užtikrinimo

Gitana Gulevienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

21.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. 1TS-150 „Dėl specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Arnoldas Musteikis

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

22.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Vaidas Zakarauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

23.   

Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos kaimo gatvei

Vaidas Zakarauskas

Kaimo reikalų

24.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos energetika“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

25.   

Dėl akcinės bendrovės „Achema“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

26.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

27.   

Dėl Azartinių lošimų vietos poveikio kriterijų nustatymo ir prašymų išduoti sutikimus azartinių lošimų veiklai ar jos pratęsimui nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

28.   

Dėl 2009 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimo Nr. 1TS-334 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

29.   

Dėl turto perdavimo Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklai

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

30.   

Dėl turto perdavimo Jonavos sporto centrui

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

31.   

Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

32.   

Dėl užmokesčio dydžio už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje teikiamas paslaugas patvirtinimo

Rita Trimonienė,

Gražina Grigaravičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 

______________________________