Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Civilinės metrikacijos įstaigos išduoda teisingumo ministro nustatytos formos gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašus liudijančius išrašus.

Civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai, išskyrus gimimo ir mirties, išduodami patiems asmenims, kuriems įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu galima užsakyti daugiakalbę standartinę formą, galiojančią Europos Sąjungos valstybėse narėse (pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191). Taip pat išduodami išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų (gimimo, santuokos ir mirties) įvairiomis kalbomis (formos A, B, C) pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją. Minėtų išrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille ir versti į užsienio kalbą.

Prašymas pasirinktai Civilinės metrikacijos įstaigai pateikiamas tiesiogiai, per atstovą, registruotu paštu, per kurjerį arba paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas, atspausdintas A4 formato lape, išduodamas paslaugos gavėjui prašyme nurodytu būdu. Kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu išduodama daugiakalbė standartinė forma, galiojanti Europos Sąjungos valstybėse narėse (pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191) arba išrašas iš civilinės būklės akto (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašo, išduotas pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, išduodami tik atvykus pareiškėjui arba įgaliotam asmeniui į Civilinės metrikacijos skyrių, registruotu paštu ar per kurjerį.

Atnaujinimo data 2024-02-27
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas;

Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas;

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas;

Jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šiuos dokumentus):

Informacija apie atitinkamą civilinės būklės akto įrašą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės, jeigu paslaugos suteikimui reikalingi duomenys į šią bazę yra įtraukti.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349) 50071, 8 615 50358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Justina Botyrienė,

tel. (8 349)  50071, 8 686 63607,

el. paštas justina.botyriene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8 349) 50071, 8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt,

 cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

4,30 Eur

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir ar kito asmens duomenis.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), https://www.ipasas.lt/index.php?app=savitarna

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą