Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Skelbimai

Informacinis pranešimas Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Žemės sklypo (kad.... 2021-07-19 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL JONAVOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ                       Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Jonavos rajono... 2021-07-14 Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų... 2021-07-08 INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių... 2021-06-22 Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus... 2021-06-22 Pranešimas visuomenei apie priimtą LR Vyriausybės nutarimą dėl Projekto „Rail Baltica“ Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi,... 2021-06-16 INFORMACIJA DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILŲ KAIMO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPAV ATRANKOS IR KONCEPCIJOS Vykdant Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano (toliau - Bendrojo plano) bendrųjų... 2021-06-03 INFORMACIJA DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽUSALIŲ KAIMO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPAV ATRANKOS IR KONCEPCIJOS Vykdant Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano (toliau - Bendrojo plano) bendrųjų... 2021-06-03 Informacija apie numatomą Jonavos r. sav., Kulvos sen., Kulvos gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimą Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu... 2021-06-02 Informacija apie numatomą adreso (numerio) suteikimą Jonavos r. sav., Upninkų sen., Ąžuolynės kaime Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių... 2021-05-21 Informacija apie numatomą adreso (numerio) pakeitimą Jonavos r.sav., Kulvos sen., Vanagiškių gyvenamojoje vietovėje Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių... 2021-05-19 Informacija apie numatomus adresų (numerių) pakeitimus Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vanagiškių gyvenamojoje vietovėje Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių... 2021-05-18