Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Administracinės paslaugos pavadinimas Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (GVNA) apskaitą išduodama asmens, įtraukto į GVNA apskaitą, prašymu.

Pažyma išduodama asmens, įtraukto į GVNA apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į GVNA apskaitą. 

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų www.epaslaugos.lt.   

Parengta pažyma išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų www.epaslaugos.lt.
Atnaujinimo data 2021-09-23
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas

3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 933

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 685 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“

5. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“

6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

7. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmuo, norintis gauti pažymą, patvirtinančią asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, seniūnijai pateikia:
1. Raštišką prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją):
2.1. jei kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;
2.2. jei kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį ES valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje;
2.3. jei kreipiasi kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), ES valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.
3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Administracinės paslaugos teikėjas

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. +370 349 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

 

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė Elvyra Drangauskienė (miesto seniūnijos gyventojams)

tel. +370 349 50740,

el. p. elvyra.drangauskiene@jonava.lt

Ruklos seniūnijos administracijos specialistė Joana Tarasevičienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. joana.taraseviciene@jonava.lt  

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. +370 349 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė,

tel. +370 349 78031,

el. p. gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. +370 349 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. +370 349 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. +370 349 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt   

Administracinės paslaugos vadovas

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. +370 349 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. +370 349 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Įprastai pažyma asmeniui išduodama tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių sąlygų pažymos išduoti tą pačią darbo dieną negalima, ji turi būti išduota ne vėliau kaip per 3 darbo dienas

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti