Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Jaunimo informavimas ir konsultavimas

Įvairiuose interneto portaluose yra gausybė informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis. Informaciją internete reikia pateikti atsižvelgiant į jo specifiką, todėl Europos jaunimo informavimo ir konsulatavimo agentūra (ERYICA) patvirtino Europos jaunimo informavimo chartiją.

Jaunimo informavimas ir konsultavimas (JIK) – tai į vartotoją nukreipta paslauga, teikianti informaciją jaunimui bei apimanti visas jaunimui aktualias temas. Tai informacija, reikalinga jaunam žmogui ir leidžianti pasirinkti iš daugelio variantų, išlaikant savarankiškumą ir anonimiškumą; tai dar viena darbo su jaunimu forma, kuria siekiama geresnių sąlygų kūrimo jaunimui.

Pagrindinis JIK tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.

Šios paslaugos yra teikiamos nacionaliniu lygmeniu per LiJOT valdomą "Žinau viską" jaunimo informavimo portalą ir socialinius tinklus. Vietos lygmeniu, šias paslaugas teikia jaunimo informavimo centrai (šiuo metu Lietuvoje veikia vienas Vilniuje, kitas Utenoje) ir taškai.

JIK taškas – patikima vieta, kurioje teikiama informacija, skirta jaunimui ir su jaunimu dirbantiems specialistams. Informacija priklauso nuo jaunų žmonių poreikio.

JIK centrus ir taškus Lietuvoje rasi ČIA.

Įstaigos, organizacijos, norinčios tapti JIK tašku savivaldybėje, informaciją ras ČIA.

 

"ŽINAU VISKĄ"

Tai vienas didžiausių pagrindinę jaunimo informavimo ir konsultavimo informaciją apjungiančių portalų Lietuvoje.

PAGRINDINIAI JIK SIEKIAI:

 • Suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją;
 • Suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
 • Parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
 • Užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
 • Padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
 • Skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus;
 • Siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms informacijos paieškose, plečiant savo žinojimą;
 • Aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

Jaunimo reikalų departamentas patvirtino rekomendacijas jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti. Rekomendacijose išskirti jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslai, uždaviniai, principai, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų darbo organizavimo tvarka bei veiklos planavimas.

Jaunimo reikalų departamentas patvirtino bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo temų sąrašą. Šiomis temomis jaunimo informavimo ir konsultavimo centruose ir jaunimo informavimo ir konsultavimo taškuose teikiamos konsultacijos jauniems žmonėms.

BENDRINĖS JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TEMOS:

 1. Išsilavinimas (pvz.: vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);
 2. Jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz.: piliečio, žmogaus, vaikų ir tėvų, vartotojo);
 3. Skaitmeninis raštingumas (pvz.: informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);
 4. Laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę ir savanorišką veiklą (pvz.: vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, trumpalaikė ir ilgalaikė savanorystė (Jaunimo savanoriška tarnyba, Europos solidarumo korpusas));
 5. Socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz.: pagalbą teikiančios institucijos, mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunų žmonių klausimai);
 6. Smurto artimoje aplinkoje klausimai;
 7. Lyčių lygybės klausimai;
 8. Jaunimo fizinės ir psichikos sveikatos klausimai;
 9. Jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz.: asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
 10. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija ir gydymas;
 11. Jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
 12. Paslaugų ir pagalbos jaunoms šeimoms klausimai.

SPECIALIZUOTOS JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TEMOS:

 1. Jaunimo savanoriška veikla;
 2. Neformalusis jaunimo ugdymas;
 3. Jaunimo užimtumas ir laisvalaikis (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
 4. Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas.

 

EURODESK

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 37 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu.

Eurodesk pagrindas yra informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas, savanorystė ir pan.) Europoje. Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temomis. Net jei neturėsime atsakymo į Tavo klausimą, būtinai nukreipsime tinkama linkme ir patarsime, kur galėtum ieškoti reikiamos informacijos.

Eurodesk paslaugos yra teikiamos nemokamai jaunimui, dirbantiems su jaunimu (mokytojams, jaunimo darbuotojams ir pan.) bei nevyriausybinėms organizacijoms ar įstaigoms, susijusioms su jaunimo veikla visose Eurodesk šalyse partnerėse.

PAGRINDINIAI EURODESK VEIKLOS PRINCIPAI:

 1. Dirba kvalifikuota ir apmokyta komanda
 2. Paslaugos teikiamos nemokamai
 3. Atsižvelgiama į individualius poreikius
 4. Užtikrinama informacija ir konsultavimas visiems jauniems žmonėms
 5. Užtikrinama neutrali informacija
 6. Nukreipiama į kitus informacijos šaltinius
 7. Suteikiama prieiga prie vietos ir regionų informacijos visoje Europoje
 8. Suteikiama informacija yra paremta patirtimi ir tikromis istorijomis
 9. Pateikiama informacija apie finansavimo programas
 10. Dirbama su patikimais ir patikrintais šaltiniais.

Kiekvienoje Eurodesk tinkle dalyvaujančioje šalyje veikia nacionaliniai, regioniniai bei vietiniai partneriai. Nacionaliniai partneriai yra nacionalinės jaunimo agentūros arba organizacijos, dirbančios jaunimo srityje, galinčios teikti Eurodesk paslaugas ir koordinuoti tinklo veiklą visoje šalies teritorijoje. Lietuvoje Eurodesk veiklą koordinuoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT).

EURODESK LIETUVA ATSTOVYBĖ JONAVOJE

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Adresas: Žeimių g. 9, Jonava
Tel. nr.: +37067506654
El. paštas: internetoskaitykla@jonbiblioteka.lt
Atstovė: Vaida Kondrotienė

Daugiau informacijos apie JIK "Žinau viską" tinklapyje ir "Žinau viską" Facebook paskyroje, metodiniame leidinyje arba jaunimo informavimo ir konsultavimo vadove.