Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo stovėti kelio ženklo „P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Specialus leidimas – leidimas statyti transporto priemones 531 kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išduodamas tik tuo atveju, jei savivaldybės teritorijoje užsakovo – įstaigos, įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar kito juridinio ar fizinio asmens prašymu yra priimtas Jonavos rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos sprendimas dėl šio kelio ženklo įrengimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje.

Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais kartu su 531 kelio ženklu „P“ (rezervuota) įrengiama papildoma lentelė, nurodanti šio ženklo galiojimo zonos ilgį.

Specialus leidimas išduodamas ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Paslaugos atvejai:

  1. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas;
  2. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas;
  3. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas.

 

Prašymas visais atvejais teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą išduoti leidimą ar jo neišduoti informuojamas jam atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).
Atnaujinimo data 2024-06-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Visais atvejais:

1. Prašymas, kuriame nurodoma transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris; kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialų leidimą, tikslus adresas;

2. Dokumentas, liudijantis, kad asmuo turi teisę valdyti atitinkamo kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenų, turinčių teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, sutikimas išduoti specialų leidimą;

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

 

4. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija.
Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos skyrius

Tel. +370 349 20 707; +370 349 59 157

El. p. vts@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Andrius Venckus

Tel. +370 349 59 157

El. p. andrius.venckus@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti