Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės Žemės ūkio skyrius Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre registruoja:

1. Traktorius;

2. Savaeiges žemės ūkio mašinas-savaeigius javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kitus savaeigius kombainus, taip pat savaeiges šienapjoves, smulkintuvus ir savaeigius augalų purkštuvus;

3. Savaeiges mašinas-ratinius ir vikšrinius ekskavatorius, krautuvus, savaeigius kranus, greiderius, vikšrinius buldozerius, grunto tankintuvus, kelių frezerius, skreperius, asfalto klotuvus, plentvolius, vikšrinius vamzdžių klotuvus, poliakales, kelių ženklinimo mašinas, medvežes, miško kirtimo mašinas, gatvių priežiūros mašinas ir kitas savaeiges mašinas.

4. Priekabas, puspriekabes, medvežes priekabas, savikroves priekabas, cisternines priekabas, srutovežius, prikabinamas platformas ir krovininių transporto priemonių priekabas bei puspriekabes eksploatuojamas su traktoriais.

Atnaujinimo data 2024-06-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 3D-770 „Dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka"

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis įregistruoti naują traktorių , savaeigę žemės ūkio ar kitą savaeigę mašiną ir jų priekabą Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, vykdančiam traktorių registravimo funkcijas, pateikia šiuos dokumentus:

- Prašymą: prašymą užpildo savivaldybės darbuotojas atliekantis įregistravimo procedūrą. Prašymą pasirašo traktorių ar kitą priemonę registruojantis asmuo.

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę: (kopija nesaugoma);

- Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktorių registruoja savininko atstovas. Fizinio asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu ir antspaudu;

- Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės faktą, kai registruojamas naujas traktorius  ar kita priemonė (savaeigė ž. ū. mašina, savaeigė mašina ar priekaba):

- Pirkimo-pardavimo sutartį;

- Perdavimo-priėmimo aktą;

- PVM sąskaita faktūra;

- Mokėjimą patvirtinančius dokumentus: banko pavedimo išrašą, kasos pajamų orderio kvitą, kasos aparato čekį;

- Atitikties sertifikatą: įregistruojant naują traktorių, be kitų techninių duomenų, patvirtinantį, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus atitikties vertinimo taisyklėse;

- Įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą, pateikiama atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad priemonė atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus. Nesant atitikties deklaracijai, duomenų tikrinimo vietoje metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;

- Įregistruojat naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną, dokumentą, patvirtinantį, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus;

- Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą: (kopija nesaugoma);

- Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;

Asmenys, norintys įregistruoti naudotą traktorių ar kitą priemonę įsigytą užsienyje, pateikia šiuos dokumentus:

- Prašymą: registravimo prašymą užpildo savivaldybės darbuotojas atliekanti įregistravimo procedūrą. Prašymą pasirašo traktorių ar kitą priemonę registruojantis asmuo;

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę: (kopija nesaugoma);

- Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai registruoja savininko atstovas Fizinio asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas    (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo   parašu ir atspaudu;

- Dokumentai patvirtinantys pirkimą: sąskaitos, pirkimo-pardavimo sutartys, bei mokėjimą patvirtinantys dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertimų biuro;

- Ankstesnę traktoriaus ar kitos priemonės registraciją patvirtinantys dokumentas, išduotas užsienyje;

- Transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimo polisas: (kopija nesaugoma);

- Dokumentas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Skorupskas, tel. Nr. +370 349 50002,

el. p. mindaugas.skorupskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Jonas Marčiukaitis, tel. Nr.  +370 349 50002, el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos. 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugos kainos:

10,0€ - už valstybinio numerio ženklą;

17,0 € -už priemonės įregistravimą;

15,0 € -už priemonės registro duomenų keitimą;

5,5 € -priekabos techninė apžiūra;

6,8 € -traktoriaus ar kitos savaeigės mašinos techninė apžiūra;

9,9 € - atvykimo mokestis už priemonių techninę apžiūrą atvykstant individualiai ne pagal planuotą grafiką;

Žyminis mokestis mokamas: valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) įmokos kodas 53046

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu-elektroninių valdžios vartų svetainėje: www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti