Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Jonavos rajono savivaldybės tarybos ir administracijos rengiamų teisės aktų projektai antikorupciniu požiūriu yra vertinami vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu, , Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 "Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis. Jonavos rajono savivaldybės administracijos teisės  aktų projektų antikorupcinio  vertinimo pažyma pridedama  kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas  ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS.