Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalų koordinatorius (JRK) savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką. Jis yra tarpininkas tarp Savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo. Siekdamas įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką, JRK rengia, inicijuoja, koordinuoja jos įgyvendinimui reikalingas programas ir priemones, jaunimo situacijos tyrimus, analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, kitomis institucijomis, dalyvauja plėtojant savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą savivaldybės, Lietuvos ir platesniu mastu, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklas, jų galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunimą ir su juo dirbančius, koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą,  jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių projektus.

Kviečiame kreiptis į JRK dėl:

  • pagalbos ir tarpininkavimo jaunimui ir asmenims, suinteresuotiems jaunimo veikla;
  • finansavimo ir kitų galimybių paieškos jaunimui skirtoms veikloms organizuoti;
  • konsultacijų rengiant ir įgyvendinant jaunimo projektus;
  • konsultacijų, steigiant jaunimo organizaciją;
  • kitais su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusiais klausimais.

 

Jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Skebienė

Adresas: Žeimių g. 13, Jonava, kab. 415
Tel.: (8 349) 50 193, mob. tel. +370 616 23403
El. p. daiva.skebiene@jonava.lt.