Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Parama įsigyjant būstą

 

Sustabdytas pažymų, patvirtinančių teisę į paramą būstui įsigyti, išdavimas

Informuojame, kad pažymos, patvirtinančios teisę į paramą (valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją) būstui įsigyti, nebeišduodamos nuo 2023 m. birželio 2 dienos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo, kad pagal kredito davėjų, su ministerija sudariusių sutartis dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos, ministerijai pateiktus duomenis, įgyvendinant 2023—2025 metų programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ uždavinio priemonę „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti“ 2023 metams minėtai priemonei skirtos lėšos (9,2 mln. eurų) jau yra rezervuotos išduotoms pažymoms padengti.

Atsižvelgiant į tai ir į LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, kuris numato, kad subsidijos kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikiamos, atsižvelgiant į šioms subsidijoms skirtus atitinkamų metų valstybės biudžeto asignavimus, ministerija prašo savivaldybių administracijas, pažymų neišduoti.

Šiuo metu vyksta 2024 metų valstybės biudžeto planavimas, todėl pateikti informaciją apie šiai priemonei įgyvendinti kitiems metams skirtas valstybės biudžeto lėšas galimybių neturime.