Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas                                       

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama visiems žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, pretenduojantiems gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų (toliau – žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai) išduodama pažyma turgavietėms apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą.

Pažymos išduodamos asmenims, įregistravusiems žemės ūkio valdą, užpildžius prašymą, asmeniui atvykus į Jonavos rajono savivaldybę ar elektroniniu būdu. Atsakymas asmeniui pateikiamas atvykus į Jonavos rajono savivaldybę ar elektroniniu būdu). Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Atnaujinimo data 2024-06-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašyme išduoti pažymas nurodoma:
1. Fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas.
2. Gyvenamosios vietos ar kontaktinis adresas.
3.Telefono numeris ar elektroninio pašto adresas.
4. Asmens tapatybę arba įmonės registraciją patvirtinantis dokumentas.
5. Prašomų duomenų pobūdis.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jurgita Smilingienė, tel. Nr. +370 349 54673

el. p. jurgita.smilingiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Audronė Stankevičienė, tel. Nr. +370 349 50221,

el. p. audrone.stankeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroninių būdu – elektroninių valdžios vartų svetainėje: www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti