Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti pagal pateiktą prašymą archyviniame fonde saugomų rajono Savivaldybės viešojo administravimo subjektų (Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) veiklos dokumentų pagrindu parengtas dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus.

Atnaujinimo data 2022-04-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

4. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“

5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmeniui, atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:

  1. Prašymas.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopija).
  3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas

Asmeniui, teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

  1. Elektroninis prašymas (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
    2. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo skaitmeninė kopija (skenuota, fotografuota, pan.) arba įgaliojimas, suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Valda Koženiauskienė
Tel. (8 349)  500 01

Rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato
Vyr. specialistė
Lina Šidlauskienė
Tel. (8 349) 501 39

Vyr. specialistė
Gražina Paulauskienė
Tel. (8 349) 501 39

Administracinės paslaugos vadovas

Vyresn. specialistė Brigita Šlepetienė, tel. 8 349  61040,

el. paštas brigita.slepetiene@jonava.lt 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, naudojantis  https://www.epaslaugos.lt

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti