Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti pagal pateiktą prašymą archyviniame fonde saugomų rajono Savivaldybės viešojo administravimo subjektų (Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) veiklos dokumentų pagrindu parengtas dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus.

Atnaujinimo data 2024-03-19
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

4. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“

5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmeniui, atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:

  1. Prašymas.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopija).
  3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas
Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Valda Koženiauskienė
Tel. +370 349 500 01

Rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato
Vyr. specialistė
Lina Šidlauskienė
Tel. +370 349 501 39

Vyr. specialistė
Gražina Paulauskienė
Tel. +370 49 501 39

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojos skyriaus vedėja Brigita Šlepetienė, tel. +370 349  61040,

el. paštas brigita.slepetiene@jonava.lt 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

 

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti