Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugis aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų (toliau – žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai) privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydis priklauso nuo šių gyventojų žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais. Europinio dydžio vienetas (toliau – EDV) – žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominio dydžio matavimo vienetas Europos Sąjungoje. Žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis priklauso nuo deklaruotų pasėlių rūšių bei ploto ir nuo Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvūnų.

Prašymą, pažymai apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą EDV gauti, asmuo ar jo įgaliotas atstovas gali pateikti tiesiogiai atvykęs į gyvenamosios vietos seniūniją ar į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 401 kab. arba 420 kab. Žeimių g.13, Jonava, prašymą atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Parengta pažyma išduodama asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Atnaujinimo data 2024-06-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-1106 ,,Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio vieneto apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);

Prašymą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vitalija Šafronienė

Žemės ūkio skyriaus žemės ūkio specialistė

tel.+370 349 50221

vitalija.safroniene@jonava.lt

Jurgita Smilingienė

Žemės ūkio skyriaus žemės ūkio specialistė

tel.+370 349 54673

jurgita.smilingiene@jonava.lt

Audronė Stankevičienė

Žemės ūkio skyriaus žemės ūkio specialistė

tel.+370 349 50221

audrone.stankeviciene@jonava.lt

 

Administracinės paslaugos vadovas

Jonas Marčiukaitis, tel. Nr.  +370 349 50002, el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienos. 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu elektroninių valdžios vartų svetainėje: www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas