Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Privalomosios tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Privalomosios tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas.

Atnaujinimo data 2024-03-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Vaiko gimimo liudijimas arba vaiko gimimo įrašas(jei duomenų apie gimimą nėra LR Gyventojų registre);

2. Pažyma iš karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą (Jei dėl išmokos skyrimo kreipiasi asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą);

3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4. Banko sąskaitos numeris.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Sidona Valatkevičienė, tel. +370 349 50300,

el. paštas sidona.valatkeviciene@jonava.lt , kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Nacevičienė, tel. +370 349 50300,

el. paštas aldona.naceviciene@jonava.lt,  kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Viktorija Budrė, tel. +370 349  50211,

el. paštas viktorija.budre@jonava.lt, kabinetas – 102

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Kristina Graudinienė, tel. +370 349 50211,

el. paštas kristina.graudiniene@jonava.lt, kabinetas – 102

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Agnė Gertman, tel. +370 349 73317,

el. paštas agne.gertman@jonava.lt, kabinetas – Ruklos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Laima Jaščemskienė, tel. +370 349 78032,

el. paštas laima.jascemskiene@jonava.lt, kabinetas – Šveicarijos seniūnija, Užusalių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas Darius Freimontas, tel. +370 349 49648,

el. paštas darius.freimontas@jonava.lt, kabinetas – Bukonių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Daiva Pauplienė, tel. +370 349 35336,

el. paštas daiva.paupliene@jonava.lt kabinetas – Upninkų seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jolita Gudonavičienė, tel. +370 349 49338,

el. paštas jolita.gudonaviciene@jonava.lt, kabinetas – Kulvos ir Žeimių seniūnijos

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Maja Petrova, tel. +370 349 48418,

el. paštas maja.petrova@jonava.lt, kabinetas – Šilų seniūnija

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. +370 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

• Sprendimas priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos;
• Pinigai pervedami kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Prašymo forma SP-3 (A)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Pastabos

Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama, nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos. Jei vaiką auginanti motina nėra nuolatinė Lietuvos Respublikos gyventoja, išmoka mokama vaiko tėvui.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti