Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą organizuoti renginį.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai, atvykus į Jonavos rajono seniūniją, kurioje planuojamas renginys, arba elektroniniu paštu. Prašymas organizuoti renginį su visomis papildomų dokumentų kopijomis pateikiamas ne vėliau kaip likus 14 darbo dienų iki planuojamo renginio.

Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į instituciją arba siunčiamas elektroniniu paštu.

Leidimo organizuojant renginį nereikia: susirinkimams, kurių organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas, ekskursijoms, kurių organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, renginiams, organizuojamiems privačia nuosavybės teise valdomose teritorijose, renginiams, organizuojamiems uždarose patalpose, fizinių asmenų rengiamoms asmeninėms šventėms (jubiliejams, vestuvėms, laidotuvėms, grupinėms nuotraukoms viešose vietose ir kt.), Jonavos rajono rajono savivaldybei priklausančių biudžetinių įstaigų renginiams.

Atnaujinimo data 2024-02-22
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022-06-16 sprendimas Nr.1TS-98 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo“;

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-17 d. įsakymas Nr.13B-1276 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-14 įsakymas Nr.13B-1503 „Dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo Jonavos rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Organizatorius, norintis gauti Leidimą organizuoti renginį, raštiškai ar elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai arba per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) pateikia seniūnijos, kurioje vyks renginys, seniūnui nustatytos formos prašymą. Prašyme nurodoma informacija:

Organizatorius (juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė), telefonas, teisinė forma, kodas, adresas, el. pašto adresas).

Renginio pavadinimas, turinys, forma.

Laikas (data, valanda, renginio trukmė bei visa trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo).

Vieta, teritorija arba maršrutas.

Numatomas dalyvių ir žiūrovų skaičius.

Organizatorių įsipareigojimai: užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio ir kt.;

Organizatorių pageidavimai, pvz.: leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. +370 349 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičienė,

tel. +370 349 20703,

el. p. egle.pinkeviciene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. +370 349 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. +370 349 78048,

el. p. zeimiu.seniunija@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina ir lengvatos (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nekomercinis renginys neapmokestinamas.

Komercinis renginys mokamas.

Vietinės rinkliavos dydis už vieną parą Jonavos miesto seniūnijoje – 100 Eur.

Vietinės rinkliavos dydis už vieną parą kaimiškosiose seniūnijose – 30 Eur.

Kai renginio trukmė ilgesnė nei 1 diena, už kiekvieną kitą dieną mokama 50 ℅ nustatytos įmokos sumos.

Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimą mokama į Jonavos rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą. Gavėjas – Jonavos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188769070. Sąskaita LT75 4010 0510 0429 2266, Luminor Bank, AB, banko kodas 40100. Įmokos kodas 446, už renginį.

Rinkliavų dydžiai

Prašymo forma
Atsisiųsti