Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius (LR švietimo įstatymas, 7 str.).  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos:
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Pakalnutė"
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė"
Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" skyrius „Šilelis"
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas"
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė"
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis
Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Bitutė"

Bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą 2021-2022 mokslo metais:
Jonavos r. Bukonių mokykla - daugiafunkcis centras 
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos daugiafunkcio centro skyrius "Pušaitė"
Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro Barupės skyrius
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos Batėgalos skyrius
Jonavos r. Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras
Jonavos r. Šveicarijos progimnazija
Jonavos „Lietavos" pagrindinės mokyklos Upninkų skyrius

 Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas  pakeitimas
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Pakeitimas
Jonavos rajono savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
Kompleksiškai teikiamos pagalbos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Informacinis portalas specialistams ir tėveliams apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą www.ikimokyklinis.lt