Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Informacijos apie asmenį surinkimas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje reglamentuota, kad siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės įmonėse, prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas valstybės įmonėje, privaloma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau vadinama – STT), kad STT surinktų ir pateiktų informaciją apie tokio asmens patikimumą. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

STT surenka ir pateikia informaciją apie tai ar asmuo, dėl kurio kreiptasi, buvo teistas, turi ar (ir) turėjo administracinių nuobaudų, informaciją apie asmens padarytus šiurkščius tarnybinius nusižengimus (darbo pareigų pažeidimus) ir  paskirtas tarnybines (drausmines) nuobaudas už juos, bei kitą informaciją nurodytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje.

Pareigybės, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas STT dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

  • Savivaldybės administracijos direktorius,
  • Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
  • Savivaldybės kontrolierius,
  • Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),
  • Seniūnas,
  • Savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovas,

Savivaldybės įmonės, kurioje savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovas.