Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Jonavos rajono savivaldybės 2023 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2022 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2019 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

Jonavos r. savivaldybės iždo 2015 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2015 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2015 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2015 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2016 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2016 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2016 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2017 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2017m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2017 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2018 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2018m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2018m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2018 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2019 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2019 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2019 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2020 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2020 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2020 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2021 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2021 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2021 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2022 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2022 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2022 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2022 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2023 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2023 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2023 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2023 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2024 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Ataskaitų rinkinys 2010m.
Jonavos rajono savivaldybės 2010 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiskinamasis rastas 2011m.I ketv
finansines bukles ataskaita 2011m.I ketv
inform. apie kontrol. ir asocijuot. ir kitus subjektus 2011m.I ketv
veiklos rezultatu ataskaita 2011m.I ketv
Aiškinamasisi raštas 2011m.II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2011m.II ketv.
Finansavimo sumos 2011m.II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2011m.II ketv.
Finansavimo sumų ataskaita 2011m.III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2011m.III ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2011.III ketv.
Aiškinamasis raštas 2011m.III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 metus
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012metus
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013m.Iketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013m. IIketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013m. IIIketv.
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys (tęsinys)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-12-31
Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas 2015m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas 2016m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. (metinis)
Aiškinamasis raštas 2017 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas 2018 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketv.
Finansinė ataskaita 2020 m. I ketv.
Finansinė ataskaita 2020 m. II ketv.
Finansinė ataskaita 2020 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.
Aiškinamasis raštas 2020 m.
1-9 priedai
10-18 priedai
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. (metinis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. (metinis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 (metinis)