Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažyma apie šeimos sudėtį išduodamos seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims. Pažyma išduodama prašančio asmens vardu. Kai nurodytu adresu deklaruoti ne visi šeimos nariai arba turimų duomenų nepakanka, pažyma gali būti išduota, jeigu bus pateikti šeimos narių dokumentai, liudijantys jų priklausymą šeimai.

Į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Pareiškėjui pageidaujant, į šeimos sudėtį įrašomi ir vaikų nuo 18 iki 24 metų amžiaus, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose ( mokinių ir studentų) taip pat asmenų, laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, duomenys.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, atvykus į seniūniją, arba per įgaliotą asmenį.

Atnaujinimo data 2021-09-28
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

2.  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

3.  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Esant būtinumui, kai šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota skirtingose vietose arba trūksta duomenų pažymai išduoti:
3.1. Esančių santuokoje tėvų – santuokos liudijimas, kopija arba santuokos sudarymo įrašo išrašas, išsituokusių – ištuokos liudijimas, kopija arba santuokos nutraukimo įrašo išrašas;
3.2. Vaikų gimimo liudijimai, kopijos arba gimimo įrašų išrašai;
3.3. Teismo sprendimas – kai po santuokos nutraukimo vaikų gyvenamoji vieta nustatoma su vienu iš tėvų.
4. Įgaliotam asmeniui – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. +370 349 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos politikos ir administravimo specialistė

Regina Zaleckienė,

tel. +370 349 60488,

el. p. regina.zaleckiene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. +370 349 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnijos administracijos specialistė Joana Tarasevičienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. joana.taraseviciene@jonava.lt  

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. +370 349 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė,

tel. +370 349 78031,

el. p. gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. +370 349 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. +370 349 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. +370 349 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt  

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. +370 349 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičienė,

tel. +370 349 20703,

el. p. egle.pinkeviciene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė,

tel. +370 349 73101,

el. p.  vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė  Lolita Nekrošienė,

tel. +370 349 35937,

el. p.  lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. +370 349 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt   

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pažyma per 1 darbo dieną gali būti parengiama tuo atveju, kai turimi asmens duomenys yra aiškūs, teisingi ir išsamūs bei kartu su prašymu yra pateikti visi būtini dokumentai ir duomenys.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti