Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisę pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą ir ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, teritorijoje, o nuomos sutartis yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registre.
Atnaujinimo data 2023-11-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630/asr

2. „Dėl Jonavos rajono savivaldybės būsto fondo naudojimo ir paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a884920e78411ea9342c1d4e2ff6ff6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Prašymą;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. Pagal Civiliniame kodekse numatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Svetlana Bujokienė

Tel.: 8 349 20724 , 8 615 37336

svetlana.bujokiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Rasa Kasputienė

Tel.: +37034961056

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti