Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka; Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

Atnaujinimo data 2023-02-21
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

2.  Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A1F3B14F0A00

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas; • Vaiko gimimo liudijimas ir pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą ( jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre); • Kreipiantis dėl išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo; pateikiamas teismo sprendimas įvaikinti; • Asmeninės sąskaitos banke ar kitoje mokėjimo įstaigoje numeris.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vitalija Bagdonavičienė, tel. 8 349 50032

el. paštas vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt, kabinetas - 118

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

 Prašymo forma SP-3 (A)

 Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai-2/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti