Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informacija apie numatomų statinių projektavimą

Užusalių, Taikos g. 78 projekto skelbimas

PAKOREGUOTAS PRAANEŠIMAS: vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią„ nuostatomis, INFORMUOJAME APIE Taikos g. 78, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav. (sklypo kadastrinis Nr. 4638/0003:270), PLANUOJAMUS STATYTI SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PRIE PASTATO 1P1p (pažymėjimas žemės sklypo plano schemoje - „1") IR  SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS (pažymėjimas žemės sklypo plano schemoje- „2") PASTATUS. Pastatų kategorija – ypatingi.  Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: 2016 – 2018 m.

Statytojas - UAB „Plankmara", buveinės adresas - Taikos g. 78, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav., LT-55333; el. adresas kestutis@plankmara.lt, tel. 8 349 79 416.

Projektuotoja - UAB „JAS", buveinės adresas- Kęstučio 46A-1 Kaunas LT-44308; projekto vadovas - Virginijus Juozaitis (Atestato nr. A1017), el. adresas virgis@jas.lt, tel. 8 698 40 060.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  statytojo - UAB „Plankmara" patalpose,  adresu Taikos g. 78, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav., penkias darbo dienas nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos nuo 10:00 iki 16:00 val.

Iki viešo susirinkimo, kuris įvyks  2015 m.  gruodžio  18 d.  17 val. UAB „Plankmara" patalpose (žr. aukščiau) pasiūlymus, pretenzijas prašome teikti Projekto vadovui aukščiau nurodytu el. adresu ar telefono numeriu.

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS