Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Jonavos rajono seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai

 

Š. m. spalio 23-25 d. vyko pakartotiniai Saulutės seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai.

Saulutės seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Rima Petrusevičienė.

Kaip viskas vyks:

Kandidatų registracija (siūlymai, sutikimai) – iki rugsėjo 8 d.

Kandidatų vertinimas ir sąrašų paskelbimas – iki rugsėjo 15 d.

Balsavimas Jonavos miesto seniūnijoje – rugsėjo 18 – 21 d.

Rezultatų paskelbimas – iki spalio 5 d.

Pakartoninis balsavimas (jei prireiks) – spalio 9 – 12 d.

Pakartoninio balsavimo rezultatų paskelbimas – iki spalio 17 d.

 

Kas yra seniūnaitis

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, atstovaujantis seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose.

Seniūnaitis renkamas 4 metams.

Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

 

Seniūnaičio teisės ir pareigos

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

 • turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
 • dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
 • dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
 • kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.
2. Seniūnaitis skatina gyventojus:

 • prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
 • rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais);
 • organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
 • organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
 • puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.