Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Jonavos rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikiančios įstaigos

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaiga

Teikiamos paslaugos

Teikiamų socialinių paslaugų kainos

Numatytas planinis vietų skaičius

1.

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Chemikų g. 136, Jonava

Tel. (8 349) 54722; 8 618 41449

El. p. soc.centras@jonava.lt

www.jonavosspc.lt 

Padaliniai:

Upninkų padalinys,

Jaunystės g. 6, Upninkų k., Upninkų sen., Jonavos r.

Tel. (8 349) 20513;

Žeimių padalinys,

Kauno g. 34 A, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r.

Tel. (8 349) 45212;

Ruklos padalinys,

Karaliaus Mindaugo g. 7, Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r.

Tel. 8 674 75286;

Šveicarijos padalinys,

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Tel. 8 674 75208;

Šilų padalinys,

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Tel. 8 674 71519;

Bendrosios socialinės paslaugos

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, kitos bendrosios socialinės paslaugos

Nemokamai

Pagal poreikį

Transporto paslaugų organizavimas

Vadovaujantis savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintu įkainiu ir atsižvelgiant į asmens pajamas bei į kilometrus

Pagal poreikį

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Vadovaujantis SADM patvirtintais  įkainiais

Pagal poreikį

Specialios socialinės paslaugos

Vaikų socialinė priežiūra dienos centre

Nemokamai

Rimkų padalinys  - 20 vaikų,

Žeimių padalinys – 10 vaikų,

Upninkų padalinys – 20 vaikų.

Dienos socialinės priežiūros paslaugos neįgaliems ir pagyvenusiems žmonėms

Nemokamai

Pagal poreikį

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Nemokamai

Pagal nustatytą paslaugų poreikį

Pagalba asmens namuose

Vadovaujantis savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintu įkainiu ir atsižvelgiant į asmens pajamas bei suteiktų valandų skaičių

Pagal nustatytą paslaugų poreikį

Dienos socialinė globa asmens namuose

Vadovaujantis savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintu įkainiu ir atsižvelgiant į asmens pajamas bei suteiktų valandų skaičių

Pagal nustatytą paslaugų poreikį

Integrali pagalba

Nemokamai (slaugos komandos paslaugos)

Pagal nustatytą paslaugų poreikį

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Psichologinė, mediacijos, kompleksinių krizių įveikimo paslaugų organizavimas 

Nemokamai

Esant poreikiui

Pagalba budintiems globotojams, įtėviams, šeimynoms, jų globotiniams ir globėjų paruošimas

Potencialių ir esamų globėjų mokymai, konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas, socialinė priežiūra, įgūdžių ugdymas, kompleksinės pagalbos organizavimas, krizių intervencija, prevencija

Nemokamai

Pagal nustatytą paslaugų poreikį

 

Trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos globos institucijoje globos paslaugų organizavimas

Prašymų ir kitų dokumentų priėmimas, poreikio nustatymas, perdavimas komisijos svarstymui

Dokumentų priėmimas, konsultavimas ir informavimas teikiamas nemokamai, globos paslaugų kaina nustatoma vadovaujantis savivaldybės patvirtinta tvarka

Pagal nustatytą paslaugų poreikį

Asmens savarankiškumo  - veiklos ir gebėjimų dalyvauti  - vertinimas

Savarankiškumo vertinimas, vykstant neįgalumo lygio nustatymo procesui

Nemokamai

Pagal NDNT kreipimąsi

Ambulatorines paslaugas asmens namuose gaunančių asmenų socialinių poreikių vertinimas

Socialinių paslaugų poreikių vertinimas, esant ambulatorinių paslaugų asmens  namuose teikimui

Nemokamai

Pagal ambulatorinių paslaugų asmens namuose teikėjo kreipimąsi

2.

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

Dariaus ir Girėno g. 1A, Jonava

Tel. (8 349) 60012

El. p. veikloscentras@gmail.com

https://www.jnvc.lt/lt/

Socialinės globos paslaugos

Ilgalaikė, trumpalaikė  socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia

Asmeniui su negalia – 1575,84 Eur/mėn.

Asmeniui su sunkia negalia – 1779,23 Eur/mėn.

11 - ilgalaikei socialinei globai

2 -trumpalaikei socialinei globai

Dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia

Asmeniui su negalia – 1267,98 Eur/mėn.

Asmeniui su sunkia negalia – 1446,14 Eur/mėn.

24

3.

JONAVOS GLOBOS NAMAI

Žeimių takas 7, Jonava

Tel. (8 349) 50609; (8 349) 53988

El. p. pensionatas@jonava.net

https://www.globajonava.lt/

Socialinės globos paslaugos

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui – 930,00 Eur/mėn.

Asmeniui su sunkia negalia – 1250,00 Eur/mėn.

90

4.

VŠĮ LIETUVOS REABILITACIJOS IR SLAUGOS CENTRAS

Paupio g. 40, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.

Tel. 8 (349) 77050

El. p. info@lrsc.lt

https://lrsc.lt/

 

 

VŠĮ LIETUVOS REABILITACIJOS IR SLAUGOS CENTRAS, GRUPINIO GYVENIMO NAMAI

Paupio g. 34, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.

 

 

Socialinės globos paslaugos

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 

 

 

 

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia

Asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui  – 1300,00 Eur/mėn.

Asmeniui su sunkia negalia – 1500,00 Eur/mėn.

Suaugusiam asmeniui su negalia - 1500,00 Eur/mėn.

100

 

 

 

 

 

 

 

10

 

5.

VŠĮ SVEIKATOS METAI

Paupio g. 40-1, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r.

Tel. 8 (349) 50050

El. p. info@sveikatosmetai.lt

https://sveikatosmetai.lt/

 

 

Paupio g. 40A, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.

Tel. 8 (349) 50050

El. p. info@sveikatosmetai.lt

https://sveikatosmetai.lt/

Socialinės globos paslaugos

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 

 

 

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Asmeniui su sunkia negalia – 1500,00 Eur/mėn.

 

 

 

 

Asmeniui su sunkia negalia – 1500,00 Eur/mėn.

Senyvo amžiaus asmeniui - 1300,00 Eur/mėn.

25

 

 

 

 

 

 

57

6.

VŠĮ RUKLOS GLOBOS NAMAI

Šaudyklos g. 4, Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r.

Tel 8 608 62302

El. p. ruklosgloba@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Ruklos-globos-namai-697268493648669/

Socialinės globos paslaugos

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui  – 1340,00 Eur/mėn.

Asmeniui su sunkia negalia – 1500,00 Eur/mėn.

104

7.

VŠĮ SENELIŲ NAMAI „UŽUSALIAI“

Pavėsio g. 12, Krėslynų k., Užusalių sen., Jonavos r.

Tel. 8 685 60098

El. p. almaemilija@gmail.com

https://www.facebook.com/uzusaliunamai/

 

 

Socialinės globos paslaugos

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui – 1550,00 Eur/mėn.

Asmeniui su sunkia negalia – 1600,00 Eur/mėn.

30

 

8.

UAB „EMIRITA”

(Batėgalos senelių namai „LUMOS”)

Rodžių g. 14, Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Tel. 8 634 64997

El. p. bategalosseneliai@gmail.com

https://bategalosseneliai.lt

 

Socialinės globos paslaugos

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui – 1220,00 Eur/mėn.

Asmeniui su sunkia negalia – 1590,00 Eur/mėn.

 

42

9.

JONAVOS NAKVYNĖS NAMAI

Girelės g. 1B, Jonava

Tel. 8 (349) 50215

El. p. jonavanakvyne@gmail.com

http://www.jonavosnn.lt

Socialinės priežiūros paslaugos

Laikinas apnakvindinimas

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų

Konsultavimas

Informavimas

Ne daugiau kaip 20 procentų gaunamų pajamų per mėnesį

54

Antrojo socialinės integracijos etapo organizavimas, kai iš pataisos įstaigos paleistas asmuo grįžta į Jonavos rajono savivaldybę

Nemokamai

Pagal poreikį

10.

SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA ,,JONAVOS VILTIS“

Chemikų g. 136, Jonava

Tel. 8 605 37686

El. p. jonavosviltis@gmail.com

https://www.facebook.com/bendrija.jonavosviltis

Socialinės globos paslaugos

Dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia

Asmeniui su negalia – 1237,61 Eur/mėn.

Asmeniui su sunkia negalia – 1635,76 Eur/mėn.

15

Kitos paslaugos

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Teirautis įstaigoje

Pagal poreikį

11.

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA

Chemikų g. 136, Jonava

Tel. (8 349) 50107; 8 652 48738
El. p. lid.jonava@gmail.com

Kitos paslaugos

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Teirautis įstaigoje

Pagal poreikį

Kitos paslaugos

Transporto organizavimas

Teirautis įstaigoje

Pagal poreikį

12.

VŠĮ LASS (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga) PIETVAKARIŲ CENTRAS

Chemikų g. 136, Jonava

Tel. 8 672 46069
El. p. jonava@lass.lt

(Jonavos rajono filialas)

Kitos paslaugos

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Teirautis įstaigoje

Pagal poreikį

13.

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS KAUNO TERITORINĖ VALDYBA

Chemikų g. 136, Jonava

Tel. 8 600 26146

El. p. jonavoskurciujupo@gmail.com

(Jonavos rajono kurčiųjų pirminė organizacija)

Kitos paslaugos

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Teirautis įstaigoje

Pagal poreikį

14.

VšĮ DEKO RESTO

Vasario 16-osios g. 12, Jonava

Tel. 8 682 63772

El. p.  medioksa@gmail.com

Kitos paslaugos

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Teirautis įstaigoje

Pagal poreikį

15.

VšĮ ,,NACIONALINIS SOCIALINĖS INTEGRACIJOS INSTITUTAS

Gedimino pr. 1, Vilnius

Tel. 8 650 93965;

8 687 44001

El. p. zmogus@zmogui.lt

Kitos paslaugos

(pavėžėjimo paslauga)

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Teirautis įstaigoje

Pagal poreikį

16.

JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS

Mokyklos g. 6, Jonava

Tel. (8 349) 52442,

(8 349) 59212

El. p.  jonavosvaikai@gmail.com

http://jonavosvsgcentras

Socialinės globos paslaugos

Institucinė socialinė globa (trumpalaikė/ilgalaikė) be tėvų globos likusiems vaikams

1495,14 Eur.

10

Institucinė trumpalaikė socialinė globa

1495,14 Eur

 

20

 

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaiko laikinoji priežiūra pagal  VVTAĮT laikino apgyvendinimo aktą

1495,14 Eur

Pagal poreikį

Vaiko laikinoji priežiūra kartu su įstatyminiu atstovu nustačius vaiko apsaugos poreikį

 

Pagal poreikį

Palydimoji buvusių globotinių nuo 18 iki 24 metų globa centre

 

Pagal poreikį

Kompleksinė pagalba asmenims bei šeimoms esantiems krizinėje situacijoje

 

Pagal poreikį

Apnakvindinimo paslauga

 

Pagal poreikį

Laikino apgyvendinimo ir krizės intervencijos paslaugų teikimas asmenims ir šeimoms su vaikais

 

Pagal poreikį

17.

KULVOS BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Tarybų g. 4, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Tel. 8 675 76452

Socialinės priežiūros paslaugos

Trumpalaikė ilgalaikė socialinė globa(rūpyba) bendruomeniniuose vaikų globos namuose be tėvų globos likusiems vaikams ir socialinės rizikos vaikams

1495,14 Eur.

7

18.

VAIKŲ DIENOS CENTRAS „LAIMĖS KAMPELIS”

Pergalės g. 17 A, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Tel. 8 671 18050

El. p. laimeskampelis@gmail.com 

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

16

19.

„UŽUSALIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS”

VAIKŲ DIENOS CENTRAS „PAGALBOS ŽIBURYS”

Saulės g. 9 A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Tel. 8 601 32778

El. p. nikiolia@gmail.com 

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

25

20.

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
„IŠŠŪKIS JAUNIMUI”
JONAVOS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

S. G. Ilgūno g. 16, Jonava

Tel. 8 656 78927

El. p. issukisjaunimui2@gmail.com

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

20

21.

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
„IŠŠŪKIS JAUNIMUI”
KULVOS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Tarybų g. 5-6, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Tel. 8 656 78927

El. p. issukisjaunimui2@gmail.com 

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

20

22.

„BUKONIŲ KRAŠTO ŠEIMOS NAMAI” BUKONIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Kačėnų g. 4, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r.

Tel. 8 682 56545

El. p. e.tuzoviene@gmail.com

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

12

23.

„BUKONIŲ KRAŠTO ŠEIMOS NAMAI” LIEPIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Pirties g. 2, Liepių k., Bukonių sen., Jonavos r.

Tel. 8 682 56545

El. p. e.tuzoviene@gmail.com

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

10

24.

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO RIMKŲ PADALINIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Chemikų g. 136, Jonava

Tel. (8 349) 54722;

El. p. soc.centras@jonava.lt

www.jonavosspc.lt 

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

25

25.

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŽEIMIŲ PADALINIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Kauno g. 34 A, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r.

Tel. (8 349) 54722;

El. p. soc.centras@jonava.lt

www.jonavosspc.lt 

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

12

26.

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO UPNINKŲ PADALINIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Jaunystės g. 6, Upninkų k., Upninkų sen., Jonavos r.

Tel. (8 349) 54722;

El. p. soc.centras@jonava.lt

www.jonavosspc.lt 

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

25

27.

PANOTERIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS VAIKŲ DIENOS CENTRAS „SPINDULYS“

P. Vaičiūno g. 32, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r.

Tel. 8 679 15825

El. p. a.gruodiene@gmail.com 

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

20

28.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS JONAVOS DEKANATO RUKLOS ŠVENTOSIOS DVASIOS PARAPIJOS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Laumės g. 4, Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r.

Tel. 8 656 14213

El.p. jolantakiuduliene@gmail.com 

Socialinės priežiūros paslaugos

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Nemokamai

18