Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Topografinių ir inžinerinių planų derinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama geodezininkams norintiems savivaldybės teritorijoje vykdyti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus. Topografiniai planai (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planai (priduodami dujų, vandentiekio, nuotekų, lietaus, elektros, drenažo, šilumos tinklai) priimami ir tikrinami naudojant - Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – TIIIS). Erdvinių duomenų tvarkytojai (toliau – erdvinių duomenų tvarkytojai, EDT), derina, tikrina ir teikia į TIIIS erdvinius duomenis (ED), EDT veikimo teritorijas, TIIIS el. paslaugas, vykdo jiems priskirtas užduotis TIIIS Erdvinių duomenų tvarkytojų portale. EDT planų derinimui turi 10 d.d., ED išdavimui – 20 d.d. Savivaldybės teritorijos geodezinė, kartografinė medžiaga bei erdvinių duomenų rinkiniai geodezininkui pateikiami per TIIIS portalą. Asmenys priskirti erdvinių duomenų tvarkytojais (toliau – erdvinių duomenų tvarkytojai, EDT), kurie teikia į TIIIS erdvinius duomenis (ED), EDT veikimo teritorijas, TIIIS el. paslaugas, vykdo jiems priskirtas užduotis TIIIS Erdvinių duomenų tvarkytojų portale. Teritorijų ribos ir jų planų unikalūs numeriai viešai skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos portalo TIIIS paslaugos žemėlapyje. Jei turite klausimų dėl prašymo pildymo prašome rašyti el. paštu tiiis@gis-centras.lt

Atnaujinimo data 2024-01-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/asr

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymas „Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo”

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ce393e0b1dc11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-2y4hguikv

3. Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/17a9b211b47211ea9a12d0dada3ca61b

4. Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103882/asr

5. Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e47c8a30b6be11ea9a12d0dada3ca61b

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Per TIIIS portalą pateikia: geodezininko parašu patvirtintą planą dwg. Ir  pdf formatu; ataskaitą pagal GKTR reglamentą; plano topografinių erdvinių objektų rinkinį shape, gdb formatu.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Galimovienė

tel. 8 349 50196, el. p. egle.galimoviene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 50059, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

TIIIS el. paslaugos dėl užduočių vykdymo priskirtų užduočių TIIIS Erdvinių duomenų tvarkytojų portale

https://tiiis.planuojustatau.lt