Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informacija

Mokymų medžiaga (2023-04-19)      

Bendrojo naudojimo objektai

Bendraturčių sprendimų priėmimas, įforminimas, skelbimas

Ūkinė finansinė veikla, apskaita, įmokų ir tarifų nustatymas bendrijose

 

Mokymų medžiaga (2024-05-24) 

Remonto darbų, susijusių su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais bei nesusijusių su privalomaisiais reikalavimais, nustatymo ir pirkimo organizavimas, sprendimų dėl šių darbų vykdymo priėmimas

Ūkinė-finansinė veikla, apskaita, įmokų ir tarifų nustatymas

       

Ar Jūsų daugiabučio namo bendrijos pirmininko kadencija nepasibaigusi?

               Jonavos rajono savivaldybės administracija atlieka daugiabučių namų savininkų bendrijų (toliau – DNSB) valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę. Atnaujinant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašus ir patikrinus valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) duomenis, nustatyta, kad yra DNSB, kurių pirmininkų kadencija, vadovaujantis JAR duomenimis, yra pasibaigusi arba DNSB pirmininkai apie perrinkimą naujai kadencijai duomenų neįregistravę JAR.

               Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Bendrijų įstatymas) 14 straipsnio 2 dalį, bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui.

               Atsižvelgdami į tai, informuojame, kad lentelėje pateiktų DNSB valdymo organų veikla neatitinka Bendrijų įstatymo nustatytų reikalavimų todėl, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalimis, daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių turi šaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą pažeidimams pašalinti.

              Jeigu visuotinis bendrijos narių susirinkimas buvo sušauktas ir pirmininkas išrinktas, vadovaujantis Bendrijų įstatymo nustatytais reikalavimais, duomenis apie pirmininko perrinkimą naujai kadencijai privaloma įregistruoti JAR. 

              DNSB, kurių valdymo organų kadencija JAR duomenimis yra pasibaigusi, sąrašas

Eil. Nr.

Namai, kuriuos vienija DNSB

DNSB pavadinimas

1. Chemikų g. 36, Jonava Daugiabučio namo savininkų bendrija "Skardis"
2. Sodų g. 1, Jonava Daugiabučio namo Sodų g. 1 savininkų bendrija
3. Žemaitės g. 14, Jonava Gyvenamųjų namų bendrija "Lakštingala"
4.  Chemikų g. 88, 89, Jonava Gyvenamųjų namų savininkų bendrija Nr. 17

                 Taip pat patikrinus JAR duomenis, nustatyta, kad yra DNSB, kurių pirmininkų kadencija, vadovaujantis JAR duomenimis, baigsis 2024 m., todėl primename, kad visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos pirmininką turi išrinkti iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos.

                 DNSB, kurių valdymo organų kadencija JAR duomenimis baigsis 2024 m., sąrašas

Eil. Nr.

Namai, kuriuos vienija DNSB

DNSB pavadinimas

Valdymo organų kadencijos pabaiga

1. Kauno g. 6, Jonava Daugiabučio namo Kauno g. Nr. 6, Jonavoje savininkų bendrija 2024-03-03
2. Žeimių tak. 3, Jonava Gyvenamojo namo savininkų bendrija Nr. 5 2024-06-28
3. A. Kulviečio g. 13A, Jonava Daugiabučio namo savininkų bendrija "Liepa 100" 2024-07-12
4. A. Kulviečio g. 19, Jonava Daugiabučio namo Chemikų g. 19 savininkų bendrija 2024-09-23
5. Lietavos g. 11, Jonava Daugiabučio namo Lietavos g. 11 savininkų bendrija 2024-10-12
6. Lietavos g. 13, Jonava Daugiabučio namo savininkų bendrija Nr. 2 2024-10-20
7. Chemikų g. 110, Jonava Gyvenamojo namo savininkų bendrija Nr. 19 2024-12-14
8. Lietavos g. 49, Jonava Gyvenamojo namo savininkų bendrija Nr. 6 2024-12-21

                  DNSB, kuriose inicijuotas likvidavimas:

Eil. Nr.  Namai, kuriuos vienija DNSB DNSB pavadinimas Pastabos
1. A. Kulviečio g. 20, Jonava Daugiabučio namo savininkų bendrija "Užuovėja"

Jonavos rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 30 d. potvarkis Nr. 1B-333 "Dėl daugiabučio gyvenamojo namo  A. Kulviečio g. 20, Jonavoje laikinojo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo"

2023-05-08 Registro tvarkytojo sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą

2023-01-27 Pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str.

2. Kauno g. 44, Jonava Daugiabučio namo savininkų bendrija "Viltis"  
3. Kosmonautų g. 2A, 2B, Jonava Daugiabučių gyvenamųjų namų Kosmonautų g. 2a ir 2b savininkų bendrija  
4.  Žemaitės g. 7, Jonava Daugiabučio namo savininkų bendrija Nr. 21

Jonavos rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 24 d. potvarkis Nr. 1B-40 "Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. 7, Jonavoje laikinojo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo"

2024-01-17 Registro tvarkytojo sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą

2023-08-31 Pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str.

5. Žeimių tak. 1, Jonava Gyvenamojo namo bendrija Nr. 4