Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Žemės ūkio skyrius

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų keitimas Prašymų atlikti valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbus iš melioruotų žemių naudotojų priėmimas Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Ūkininkų ūkių įregistravimas ir pažymėjimų išdavimas Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininko ūkio registro Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo deklaracijų K10 priėmimas Draudimo įmokų dalinio kompensavimo administravimas Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos Paraiškos Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirosioms tiesioginėms išmokoms už baltąjį cukrų ir paramai už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2016-2020 metų programos priemones priėmimas, laukų ribų įbraižymas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechniniams įrenginiams nustatymas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą ar perleistas daiktines teises į jį Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros talonų dublikatų išdavimas Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas