Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Žemės ūkio skyrius

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas Prašymų atlikti valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbus iš melioruotų žemių naudotojų priėmimas Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo deklaracijų K10 priėmimas Draudimo įmokų dalinio kompensavimo administravimas Paraiškos Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirosioms tiesioginėms išmokoms už baltąjį cukrų ir paramai už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2016-2020 metų programos priemones priėmimas, laukų ribų įbraižymas Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros talonų dublikatų išdavimas Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas