Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyrius

Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas savivaldybės interneto svetainėje Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas Sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai išdavimas Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimas Sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimas Sutikimų įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę išdavimas (prašymų nagrinėjimas, Tarybos sprendimų projektų rengimas) ir sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimas (prašymų nagrinėjimas, Tarybos sprendimų projektų rengimas) Valstybinių žemės sklypų (jų dalių) esančių miestų ir miestelių teritorijose valdymas, naudojimas ir disponavimas Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas Topografinių ir inžinerinių planų derinimas Jonavos miesto inžineriniai tinklai (skenuotos, vektorizuotos planšetės) Architektų prašymų formos Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengimas, derinimas, tvirtinimas Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti