Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Bendruomeninės veiklos stiprinimas

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2022

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 13B-934 „DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 13B-893 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI ATRINKTŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO“ DALINIO PAPILDYMO“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ef94dbd2ee7411ec8a3a9ec3b65fdf23?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=c6ef1bd0-2115-4e7e-90ff-0d221299987f

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 13B-711 „DĖL PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/95832891d61911ecb1b39d276e924a5d?positionInSearchResults=43&searchModelUUID=c6ef1bd0-2115-4e7e-90ff-0d221299987f

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 13B-893 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI ATRINKTŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ed072930e82b11ec896de0b71e988500?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a74204f2-3e01-45bf-bb3a-c6118cfc2444

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-223 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/568c7c59b05c11ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=4705284b-d14a-4c8b-8598-a46de0c25ef6

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-257 „DĖL 2022 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d3f7d02b5e011ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c5720818-faf4-430a-9328-6c851621e539

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 13B-495 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7e315e50ba9911ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=c5720818-faf4-430a-9328-6c851621e539

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 13B-503 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PASKIRSTYMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/371cf832bb6111ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c5720818-faf4-430a-9328-6c851621e539

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 13B-504 „DĖL ATSAKINGŲ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PASKYRIMO ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e39f412bb6111ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c5720818-faf4-430a-9328-6c851621e539

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2021

  1. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2021 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMAS NR. A1-246 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“
  2. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2021 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMAS Nr. A1-269 „DĖL 2021 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO“
  3. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMAS Nr. 13B-541 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“
  4. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGŲ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PASKYRIMO ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

  5. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMAS Nr. 13B-548 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS“
  6. Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
  7. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUSĮSAKYMAS DĖL PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO

  8. SKIRTAS FINANSAVIMAS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30600f00e3cb11eb9f09e7df20500045 ir https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/27f375a0e56011eb9f09e7df20500045
  9. PATVIRTINTAS FINANSUOJAMŲ JONAVOS RAJONO PAREIŠKĖJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS, ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“