Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Bendruomeninės veiklos stiprinimas

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2024:

 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m.  sausio 22 d. įsakymas Nr. A1-55 „DĖL 2024 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO“   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8dbc6180b96611ee9269b566387cfecb?jfwid=-136q3l5k16
 2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 13B-109 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2024 M., PASKIRSTYMO“   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60d51cc0023b11efbcbfb318996800a8
 3. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 13B-290 „DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR.13B-537 „DĖL PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO“ 1 P. DALINIO PAKEITIMO“     https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b4ed3fd0e63011ee9fdedfc979ae62a9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=604a2945-91d4-45c1-a444-272876a093ee
 4. Jonavos rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 24 d. potvarkis Nr. 1B-201 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI 2024 M. ATRINKTŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51cc1860023f11efbcbfb318996800a8

 

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2023

 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. A1-80 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b227740a65e11ed924fd817f8fa798e?jfwid=-lm0n09agn
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A1-95 „DĖL 2023 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO“  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a07813e0a98211ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0a109011-e252-4fbf-b292-d3fc290b4eb0
 3. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 13B-294 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/901e50e0bdf011ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=0a109011-e252-4fbf-b292-d3fc290b4eb0
 4. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 13B-313 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PASKIRSTYMO“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e050632beb911ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=0a109011-e252-4fbf-b292-d3fc290b4eb0
 5. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 13B-452 „DĖL ATSAKINGŲ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PASKYRIMO ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ec15be0cf3511ed9b3c9397e1236c2a?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=0a109011-e252-4fbf-b292-d3fc290b4eb0
 6. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 13B-537 „DĖL PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/595d0bb2e07c11eda305cb3bdf2af4d8?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=0a109011-e252-4fbf-b292-d3fc290b4eb0
 7. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 13B-617 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI ATRINKTŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9758b2b0ff8111ed9978886e85107ab2

 

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2022

 1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 13B-934 „DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 13B-893 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI ATRINKTŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO“ DALINIO PAPILDYMO“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ef94dbd2ee7411ec8a3a9ec3b65fdf23?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=c6ef1bd0-2115-4e7e-90ff-0d221299987f
 2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 13B-711 „DĖL PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/95832891d61911ecb1b39d276e924a5d?positionInSearchResults=43&searchModelUUID=c6ef1bd0-2115-4e7e-90ff-0d221299987f
 3. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 13B-893 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI ATRINKTŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ed072930e82b11ec896de0b71e988500?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a74204f2-3e01-45bf-bb3a-c6118cfc2444
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-223 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/568c7c59b05c11ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=4705284b-d14a-4c8b-8598-a46de0c25ef6
 5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-257 „DĖL 2022 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d3f7d02b5e011ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c5720818-faf4-430a-9328-6c851621e539
 6. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 13B-495 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7e315e50ba9911ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=c5720818-faf4-430a-9328-6c851621e539
 7. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 13B-503 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PASKIRSTYMO“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/371cf832bb6111ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c5720818-faf4-430a-9328-6c851621e539
 8. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 13B-504 „DĖL ATSAKINGŲ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PASKYRIMO ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e39f412bb6111ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c5720818-faf4-430a-9328-6c851621e539

 

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2021

 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2021 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMAS NR. A1-246 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“
 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2021 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMAS Nr. A1-269 „DĖL 2021 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO“
 3. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMAS Nr. 13B-541 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“
 4. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGŲ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PASKYRIMO ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

 5. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMAS Nr. 13B-548 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS“
 6. Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
 7. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUSĮSAKYMAS DĖL PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO

 8. SKIRTAS FINANSAVIMAS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30600f00e3cb11eb9f09e7df20500045 ir https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/27f375a0e56011eb9f09e7df20500045
 9. PATVIRTINTAS FINANSUOJAMŲ JONAVOS RAJONO PAREIŠKĖJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS, ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“