Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai
DUK
DUK

DĖL 2011 M. SAUSIO 20 D. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. 1TS-16 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KEITIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti “2011 m. sausio 20 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-16 patvirtinto detaliojo plano keitimas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-11 įsakymas Nr. 13B-678 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  50154, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – J. Z ir I. Z. adresas: Jonavos miestas, Žemaičių g. (pagal įgaliojimą) el. paštas julzon@gmail.com ir zirofractus@gmail.com tel. (8 349) 64979.

Planuojama teritorija - žemės sklypai, kurių kad. Nr. 4610/0006:103; 4610/0006:292; 4610/0006:504; 4610/0006:324; 4610/0006:493; 4610/0006:503; 4610/0006:505, Jonavos miestas

Planavimo tikslas - pakeisti 2011 m. sausio 20 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-16 patvirtintą detalųjį planą, atliekant žemės sklypo kad. Nr. 4610/0006:103 paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitą ir naudojimo būdo keitimą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei padalinimą ir padalintų žemės sklypo dalių sujungimą su žemės sklypais, kurių kad. Nr. 4610/0006:292; 4610/0006:504; 4610/0006:324; 4610/0006:493; 4610/0006:503; 4610/0006:505, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Remonto statybos ir architektūros skyriui Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349-35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

ĮSAKYMAS

DARBŲ PROGRAMA

DP KEITIMO SCHEMA