Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

DĖL 2007 M. KOVO 29 D. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. 1TS-79 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KEITIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1TS-79 patvirtinto detaliojo plano keitimas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-18 įsakymas Nr. 13B-726 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  50154, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB “MTARCH” adresas: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el. p. marius@studiotorrau.lt (pagal įgaliojimą).

Planuojama teritorija - Žemės sklypai kad. Nr. 4610/0019:205, kad. Nr. 4610/0019:207, kad. Nr. 4610/0019:209, kad. Nr. 4610/0019:210, kad. Nr. 4610/0019:212, kad. Nr. 4610/0019:213, kad. Nr. 4610/0019:214, kad. Nr. 4610/0019:218, kad. Nr. 4610/0019:31 Jonavos miestas.

Planavimo tikslas - pakeisti Sklypų suformavimo prie nuosavybės teise turimų pastatų pagrindinės tikslinės paskirties, būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo prie Ruklos, Skarulių ir Pramonės gatvių Jonavoje, detaliojo plano sprendinius, sujungiant žemės sklypus kad. Nr. 4610/0019:205, kad. Nr. 4610/0019:207, kad. Nr. 4610/0019:209, kad. Nr. 4610/0019:210, kad. Nr. 4610/0019:212, kad. Nr. 4610/0019:213, kad. Nr. 4610/0019:214, kad. Nr. 4610/0019:218, kad. Nr. 4610/0019:31, ir padalinti į du žemės sklypus, nustatyti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo būdus, teritorijos naudojimo rėžimo bei statybos reglamentus, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Remonto statybos ir architektūros skyriui Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349-35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

ĮSAKYMAS

DARBŲ PROGRAMA

DALINIMO SCHEMA