Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4630/0005:810, Lukošiškių k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav., detalusis planas (toliau – Detalusis planas).

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS), teritorijų planavimo dokumentas (toliau – TPD) Nr. K-VT-46-20-484.

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-19 įsakymas Nr. 13B-1204 „Dėl teritorijų planavimo inicijavimo proceso“ ir 2020-09-22 įsakymas Nr. 13B-1390 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. 4630/0005:810, Lukošiškių k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav., detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų“, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2020-09-30, Nr. 1T-340.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Jonavos r. sav. administracijos direktoriaus (2020-09-22 įsakymu Nr. 13B -1390), susipažinti su visa darbų programa galima TPDRIS, TPD Nr. K-VT-46-20-484.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas kadastrinis Nr. 4630/0005:810, Vieversių g. 7, Lukošiškių k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav., 0,6367ha.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmens.

Detaliojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą kad. Nr. 4630/0005:810 Lukošiškių k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav., į tris sklypus, nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nereikalingas.

Koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel.: 8 349 61394, el. paštas: administracija@jonava.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: R. M. pagal 2020-09-30 Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartį Nr. 1T- 340. (TPDRIS iniciatorių atstovauja projekto vadovas Vytenis Daunoras)

Detaliojo plano rengėjas:

Architekto V. Daunoro projektavimo firma, įm. k. 154324398, Taikos g. 11, 29145 Anykščiai. Projekto vadovas – Vytenis Daunoras tel. 8 687 51860, el. p. daunorasvytenis@gmail.com.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-06-20 iki 2022-07-04 (10 darbo dienų) TPDRIS (TPD Nr. K-VT-46-20-484), Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.jonava.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas-statyba/skelbimai/1683/c71.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2022-06-20 iki 2022-07-04 (10 darbo dienų): Jonavos r. sav., Šveicarijos seniūnijoje, Šveicarijos k., Pergalės g. 13, skelbimų lentoje; Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, Jonava, IV aukšto fojė skelbimų lentoje; Detaliojo plano rengėjo patalpose adresu Taikos g. 11, Anykščiai (iš anksto susitarus tel. 8 687 51860).

Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2022-07-04, 17.00 val., Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g.13, Jonava, IV aukšto fojė.

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti Detaliojo plano organizatoriui ar iniciatorių atstovaujančiam rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD Nr. K-VT-46-20-484) iki viešo susirinkimo pabaigos  2022-07-04, 18.00 val. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pranešimas apie TDP viešinimą;

Aiškinamasis raštas;

Sprendinių brėžinys