Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Skelbimai

Informacija apie numatomą pavadinimų suteikimą Jonavos r. sav., Šilų sen., Beržų gyvenamosios vietovės gatvėms

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu... 2021-09-01

Informuojame, kad priimtas įsakymas dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo finansavimo ir darbų programos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,  Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo... 2021-08-18

Informuojame, kad priimtas sprendimas dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų regimo... 2021-08-12

Informacija apie numatomą adreso (numerio) suteikimą Jonavos r. sav., Upninkų sen., Jakimaukos kaime

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių... 2021-07-29

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ NEATLIKTI JONAVOS RAJONO, UŽUSALIŲ SEN., KALNĖNŲ KAIMO TERITORIJOS DALIES DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Informuojame, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (TAR,... 2021-07-29

Informacinis pranešimas

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Žemės sklypo (kad.... 2021-07-19

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL JONAVOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ

                      Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Jonavos rajono... 2021-07-14

Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų... 2021-07-08

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių... 2021-06-22

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus... 2021-06-22

Pranešimas visuomenei apie priimtą LR Vyriausybės nutarimą dėl Projekto „Rail Baltica“

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi,... 2021-06-16

INFORMUOJAME, KAD PRIIMTAS SPRENDIMAS DĖL JONAVOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO

Informuojame, kad priimtas sprendimas dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo  Vadovaudamasi... 2021-06-03