Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMUOJAME APIE GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO JONAVOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO SPRENDINIAIS

Parengti Jonavos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 1 TS-82, atnaujinimo sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžinys) skelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt/, TPD Nr. S-VT-46-21-491).

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. 1TS-103 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61394, el. p. administracija@jonava.lt. Informaciją teikia: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausioji specialistė teritorijų planavimui Jolanta Daunorienė, tel.: (8 349) 20705, el. p: jolanta.daunoriene@jonava.lt ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiasis architektas Vaidas Zakarauskas, tel.: (8 349) 35338, el. p: vaidas.zakarauskas@jonava.lt)

Plano rengėjas:  UAB „Nomine Consult“, įmonės kodas 304493084, adresas: J. Tumo - Vaižganto 8 – 1, LT-01108 Vilnius, tel. +370 (5) 210 7210, kontaktinis asmuo: Saulius Naudžiūnas, tel.: 866814683 el. pašto adresas: saulius.naudziunas@nomineconsult.com

Planavimo iniciatorius: UAB „Jonavos šilumos tinklai“, Klaipėdos g. 8, LT-55169 Jonava, tel. (8 349) 77 120, el.p. info@jonavosst.lt, kontaktinis asmuo Vitalija Sargūnienė, tel.: (8 349) 77 127 el. pašto adresas: v.sarguniene@jonavosst.lt

Planuojama teritorija: Jonavos miesto teritorija ~1367 ha.

Planavimo tikslai:

  • Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
  • Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  • Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
  • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą;

Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienųsusipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2023 m. lapkričio 7 d. iki 2023 m. lapkričio 28 d. Nurodytu laikotarpiu su parengtais Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo sprendiniais galima susipažinti:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. S-VT-46-21-491);
  • Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.jonava.lt)

Nuo 2023 m.  lapkričio 14 d. iki 2023 m. lapkričio 28 d. organizuojama Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo sprendinių vieša ekspozicija. Vieša ekspozicija vyks Jonavos rajono savivaldybės (Žeimių g. 13, Jonava) skelbimų lentoje (IV aukšto koridoriuje).

Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo sprendinių viešas svarstymas vyks 2023 m. lapkričio 28 d. 16:00 val. Jonavos rajono savivaldybės (Žeimių g. 13, Jonava) Abraomo Kulviečio salėje (II aukštas).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo sprendinių teikiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. S-VT-46-21-491) arba planavimo organizatoriui  (aukščiau nurodytais kontaktais) iki viešo supažindinimo pabaigos, 2023 m. lapkričio 28 d. arba žodžiu viešo svarstymo metu. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Plano sprendiniai susipažinimui:

Sprendinių aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

PASTABA. Informuojame, kad savivaldybės tinklalapyje (www.jonava.lt) ir Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje  paskelbta informacija apie galimybę susipažinti su Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo sprendiniais tikslinama šiuo skelbimu.