Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., detaliojo plano, 2010-12-10 patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-316, koregavimas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-30 įsakymas Nr. 13B-1230 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  50154, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB “Iremas” adresas: Vytauto pr. 29, Kaunas. Atstovauja projekto vadovas  N. L. kval. atest. Nr. 40072.

Planuojama teritorija - Žemės sklypas (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen.,  Jonavos r.

Planavimo tikslas - pakoreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., detalųjį planą, keičiant statinių statybos zoną, statybos ribą, Neries upės apsaugos juostą, nekeičiant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Architektūros ir urbanistikos skyriui Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349-35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

DARBŲ PROGRAMA

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 2023-11-30

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 2024-01-23

SUDERINTOS KOREGUOJAMOS TERITORIJOS

BENDRAS DETALIOJO KOREGAVIMO PLANAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS