Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbimai

Informuojame, kad priimtas įsakymas dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo finansavimo ir darbų programos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,  Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo... 2021-08-18 Informuojame, kad priimtas sprendimas dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų regimo... 2021-08-12 Informacija apie numatomą adreso (numerio) suteikimą Jonavos r. sav., Upninkų sen., Jakimaukos kaime Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių... 2021-07-29 INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ NEATLIKTI JONAVOS RAJONO, UŽUSALIŲ SEN., KALNĖNŲ KAIMO TERITORIJOS DALIES DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO Informuojame, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (TAR,... 2021-07-29 Informacinis pranešimas Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Žemės sklypo (kad.... 2021-07-19 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL JONAVOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ                       Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Jonavos rajono... 2021-07-14 Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų... 2021-07-08 INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių... 2021-06-22 Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus... 2021-06-22 Pranešimas visuomenei apie priimtą LR Vyriausybės nutarimą dėl Projekto „Rail Baltica“ Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi,... 2021-06-16 INFORMUOJAME, KAD PRIIMTAS SPRENDIMAS DĖL JONAVOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO Informuojame, kad priimtas sprendimas dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo  Vadovaudamasi... 2021-06-03 INFORMACIJA DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILŲ KAIMO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPAV ATRANKOS IR KONCEPCIJOS Vykdant Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano (toliau - Bendrojo plano) bendrųjų... 2021-06-03