Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija apie parengtas Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, jų ribų schemas ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 skyriaus 19 straipsniu, 7 skyriaus 23 straipsniu,... 2021-08-16 Tapk aplinkosauginio projekto ambasadoriumi! Jau 7-us metus organizuojamas aktyvusis „Mes rūšiuojam. Vasara“ projekto etapas kviečia veiklius bendruomenių... 2021-06-23 Informacija apie priimtą sprendimą Bartonių IV naujas plotas Informacija apie priimta sprendima Bartoniu IV naujas plotas 2021-05-12 2021 M. PATEIKTOS DERINIMUI POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS Jonavos r. sav. Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo PAV... 2021-03-10 2021 M. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ PATEIKTOS ATRANKOS INFORMACIJOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 2021-01-06 Jonavos rajono Bartonių IV smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimas, UAB... 2021-02-26 2020 M. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ PATEIKTOS ATRANKOS INFORMACIJOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 2020-02-24 UAB "Detalus planas" Jonavos rajono Bartonių V žvyro telkinio naujo ploto eksploatacija (Stašėnų k.,... 2021-02-24 Informacija dėl Jonavos r. sav. Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo supažindinimo Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) organizatorius: UAB „Rizgonys“, Rizgonių k., Upninkų sen., LT-55495 Jonavos... 2021-01-28 PARENGTA JONAVOS R. SAV. RIZGONIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO NAUJŲ PLOTŲ NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Informacinis pranešimas apie parengtą Jonavos r. sav. Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotųnaudojimo poveikio... 2020-08-14