Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija apie parengtą „Kompleksinių skystųjų trąšų gamyba Apylankos g. 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius - UAB „AGROCONSULT LT“,  Apylankos g. 6, Užusalių k. Užusalių sen.,... 2022-07-28

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-VILNIUS IR JOS APTARNAVIMO INFRASTRUKTŪROS STATYBOS IR VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr.... 2022-07-11

Gauta paraiška UAB „NAPC“ naftos atliekų perdirbimo cecho taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) informuoja, kad gauta paraiška UAB „NAPC“ naftos atliekų perdirbimo... 2022-06-23

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Taupi energija“, įm. k. 305176457, Kauno g. 4-6,... 2022-06-21

Pranešimas Jonavos rajono savivaldybės administracijai apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija... 2022-05-31

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL JONAVOS RAJONO BARTONIŲ VII SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Planavimo organizatorius: UAB „Marnera“, įm. kodas 302996717, Rožių g. 19, Uliūnai, LT-38241 Panevėžio r., tel.: +370... 2022-04-11

DĖL RAIL BALTICA GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-VILNIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠINIMO

Informacija 2021-09-27

Informacija apie parengtas Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, jų ribų schemas ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 skyriaus 19 straipsniu, 7 skyriaus 23 straipsniu,... 2021-08-16

Tapk aplinkosauginio projekto ambasadoriumi!

Jau 7-us metus organizuojamas aktyvusis „Mes rūšiuojam. Vasara“ projekto etapas kviečia veiklius bendruomenių... 2021-06-23

Informacija apie priimtą sprendimą Bartonių IV naujas plotas

Informacija apie priimta sprendima Bartoniu IV naujas plotas 2021-05-12

2021 M. PATEIKTOS DERINIMUI POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Jonavos r. sav. Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo PAV... 2021-03-10

2021 M. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ PATEIKTOS ATRANKOS INFORMACIJOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2021-01-06 Jonavos rajono Bartonių IV smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimas, UAB... 2021-02-26