Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Skelbiamas patalpų Lokio g. 5-6, Šilų k., nuomos konkursas

Skelbiamas patalpų Lokio g. 5-6, Šilų k., nuomos konkursas

ATNAUJINTA: konkursas baigtas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia 29,04 kv. m bendro ploto patalpų, esančių Lokio g. 5-6, Šilų k., Jonavos r., nuomos konkursą. Turtas skirtas telekomunikacijų veiklai vykdyti. Pradinis nuompinigių dydis 120,00 Eur per mėnesį.

Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus). Nuomos sutartis bus pasirašoma ne anksčiau kaip 2022 m. gegužės 2 d. Šiuo metu pagal iki 2022 m. gegužės 1 d. galiojančią nuomos sutartį nuomojamomis patalpomis naudojasi Telia Lietuva, AB.

Konkursų dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijai (Žeimių g. 13, Jonava, 1 a., 124 kab.) ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 11 d. 11.00 val.  pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti konkurso sąlygose nurodytą veiklą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Sandra Mačiulienė, tel. (8~349) 20040, el. p. sandra.maciuliene@jonava.lt. Pradinis įnašas 120,00 Eur turi būti pervestas į Jonavos r. savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139. Konkursas įvyks 2022 m. balandžio 11 d. 15.00 val.  Jonavos r. savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kab.

Išsamios nuomos konkurso sąlygos