Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbiamas Jonavos baseino kavinės patalpų nuomos konkursas

Skelbiamas Jonavos baseino kavinės patalpų nuomos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia 134,01 kv. m bendro ploto patalpų nuomos konkursą. Patalpos yra naujojo Jonavos baseino pastate, adresu Žeimių g. 17, Jonava. Turtas skirtas viešojo maitinimo paslaugoms teikti.

Baigiamas statyti Jonavos baseinas yra šalia Joninių slėnio ir tvenkinio, centrinio miesto stadiono, sporto arenos. Šalia pastato bus įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Pastate suprojektuota kavinės zona, nuo holo atskirta ažūrine sienele. Į kavinę galima patekti tiek iš baseino patalpų, tiek iš holo ir tiesiai iš lauko. Išskiriamos „Sausa“ ir „Šlapia“ kavinės zonos, SPA zonoje suprojektuotas „Sulčių baras“.

Nuomojamos patalpos bus su sienų ir grindų apdaila. Kartu su patalpomis bus suteikiami kavinės lankytojų aptarnavimui reikalingi baldai (žr. išsamias konkurso sąlygas), virtuvės baldais ir technika turės apsirūpinti nuomininkas. Yra galimybė įrengti išplėstą kavinės lankytojų aptarnavimo vietą lauke, ties įėjimu į kavinę.

Nuomos termino pradžia 2022 m. gruodžio 1 d., bet  ne anksčiau nei bus įformintas pastato, kuriame yra nuomojamos patalpos, statybos užbaigimas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe atnaujinti nuomos sutartį pratęsiant sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Konkurso dalyvis privalo turėti ne mažesnę nei vienerių metų viešojo maitinimo paslaugų teikimo patirtį.

Pradinis nuompinigių dydis – 400,00 Eur už visą nuomojamą plotą per mėnesį.

Laimėtojo nustatymas vykdomas pagal du kriterijus: kavinės veiklos koncepcija ir siūlomas mėnesio nuompinigių dydis. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią ir ne mažesnį nei minimalų galutinį vertinimo balą gavęs konkurso dalyvis.

Nuomos sutarties/konkurso sąlygų vykdymo užtikrinimui reikalaujama 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio užstato, kurį konkurso laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos privalo pervesti į Jonavos rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą. Nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą dėl nuomininko kaltės arba nuomininko iniciatyva atvejais užstatas būtų negrąžinamas, o nuomininkui netinkamai vykdant nuomos sutartį, nuomotojas turi teisę atskiru sprendimu negrąžinti užstato ar jo dalies.

Konkurso dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, esančiam Žeimių g. 13, Jonavoje, 124 kab., ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 23 d. 15.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Jonavos baseino kavinės patalpų nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio asmens atstovavimo pagrindas, vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, siūlomos kavinės veiklos koncepcijos (interjero dekoras, meniu aprašymas, darbo organizavimo principai, žaliavų kilmė, tiekėjai ir pan.) aprašymas, pridedant dokumentus, patvirtinančius ne mažesnę nei vienerių metų viešojo maitinimo paslaugų teikimo patirtį, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Pradinis įnašas 400,00 Eur turi būti pervestas į Jonavos r. savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139.

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Jonavos baseino direktorė Aira Kaunietė, tel. 8 (612) 87435, el. p. aira.kauniete@jonavosbaseinas.lt. Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Sandra Mačiulienė, tel. (8~349) 20040, el. p. sandra.maciuliene@jonava.lt.

Konkursas įvyks 2022 m. rugpjūčio 24 d. 10.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, A. Kulviečio salėje.

Išsamios konkurso sąlygos

Konkurso paraiškos pavyzdinė forma

Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties forma

Kavinės patalpų išdėstymo schema