Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

VIEŠO SVARSTYMO PROCEDŪROS KARANTINO SĄLYGOMIS – TIK ELEKTRONINIU BŪDU

Aplinkos ministerija rekomenduoja šalyje paskelbto karantino laikotarpiu rengiamų projektinių pasiūlymų ir  teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras vykdyti tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Visi vieši rengiamų projektinių pasiūlymų ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymai, jeigu nėra galimybės juos atidėti, gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu. Būtina užtikrinti tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugant ir, esant poreikiui, sudarant galimybę valstybinę priežiūrą vykdantiems subjektams gauti prieigą peržiūrai.

Tiesiogiai internetu transliuojant teritorijų planavimo dokumentų ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų pristatymą, visuomenei turi būti sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus bei klausimus ir gauti atsakymus.

Viešo svarstymo procedūros turi būti vykdomos pagal nustatytą tvarką: projektinių pasiūlymų – pagal statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", o teritorijų planavimo dokumentų – pagal Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų reikalavimus.

Visuomenės teikiami pasiūlymai turi būti priimami iki tiesioginės transliacijos ir jos metu. Į šiuos pasiūlymus projektuotojai/planavimo organizatorius privalo atsakyti per teisės aktų numatytą terminą.

Suplanavę projektinių pasiūlymų ar teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą rengti tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, projektuotojai/planavimo organizatoriai privalo ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas iki šios procedūros pradžios kreiptis į savivaldybės specialistus/planavimo organizatorius ir pateikti vaizdo transliavimo nuorodą, kuri bus paskelbta pranešime apie viešo svarstymo procedūrą. Neužtikrinus vaizdo transliacijos ir nepateikus nuorodos (jeigu viešinimo procesas prasidėjo likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki viešo susirinkimo), viešas susirinkimas laikomas neįvykusiu ir procedūra kartojama pagal šias pateiktąsias rekomendacijas.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos informacija