Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Rengiamas žemės sklypų Užusalių sen. detaliojo plano koregavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad yra rengiamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1 T-0009 patvirtinto žemės sklypo (kad. nr. 4608/0007:231) Pavėsio g. 1, Krėslynų k., Užusalių sen., Jonavos r., žemės klypo (Kad. Nr. 4608/0007:214) Šešuvos k., Užusalių sen., Jonavos r. detaliojo plano koregavimas .

Planavimo tikslas – atlikti žemės sklypų Jonavos r., Užusalių sen., Krėslynų k., Upės g. 2E ir Upės g. 2F, detaliuoju planu nustatytos statybos zonos ir statybos ribos koregavimą.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Bertauskio projektai“, Eitkūnų g. 8B-2, Kaunas, el. pašas: info@bertauskis.lt.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti nuo 2021-12-03 iki 2021-12-16 (10 darbo dienų), Jonavos rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.jonava.lt.

Aiškinamasis raštas

Sklypo planas

DP koregavimas

DP korekcija