Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie rengimas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD):

TPD pavadinimas:

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4605/0001:435, Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav., detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumentas (toliau – TPD) rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). TPD Nr.: K-VT-46-20-464.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas kadastrinis Nr. 4605/0001:435, Kalvių g. 24, Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav., 0,2602ha.

TPD pagrindas:  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-29 įsakymas Nr. 13B-1119„Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;

TDP lygmuo: Vietovės. TDP rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).

TDP uždaviniai:

Padalinti žemės sklypą kad. Nr. 4605/0001:435, Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav.,  į du sklypus, nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d.  sprendimu Nr. 1TS-295.

TDP organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel.: 8 349 61394, fax. 8 349 50012, el. paštas: administracija@jonava.lt.

TDP iniciatorius: L. K., V. K.,  pagal 2020-09-18 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartį Nr. 1T- 324. ( TPDRIS iniciatorių atstovauja projekto vadovė  Lina Miliūnienė)

TDP rengėjas:

L. Miliūnienės įmonė, įm. k. 157038256, Vasario 16-osios g. 1, 306 kab., tel.: 8 687 24029, l.miliuniene@gmail.com.

TDP projekto vadovas:

Lina Miliūnienė,  tel.: 8 687 24029, l.miliuniene@gmail.com

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2021-10-15 iki 2021-10-29 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt.

Vieša ekspozicija nuo 2021-10-15 iki 2021-10-29 (>5 darbo dienos); Jonavos r. sav., Kulvos seniūnijoje, Kulvos k., Tarybų g. 2; Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, Jonava, IV aukšto foje; TDP rengėjo L. Miliūnienės įmonės patalpose, Vasario 16-osios g. 1, 306 kab., Jonava.

Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2021-10-15 iki 2021-10-29.

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-29 d., 16.00 val., nuotoliniu būdu ZOOM platformoje (nuoroda). Pastabas ir pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo pabaigos, iki 2021-10-29, 17.00 val.

Atsižvelgiant į galimus suvaržymus dėl COVID-19 viruso, galimybė susipažinti su detaliojo plano sprendiniais gali būti apribota (TDP eksponuojamas Jonavos rajono savivaldybės IV aukšto fojė). Norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto vadovei l.miliuniene@gmail.com ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Dėl COVID apribojimų, viešas susirinkimas vyks internetinio vaizdo transliavimo nuotoliniu būdu.

Nuoroda į 2021-10-29, 16.00 val. viešo svarstymo vaizdo transliavimą:

https://us05web.zoom.us/j/82973848531?pwd=Y0cvQVVkQU1KMVZ2dDhLQlppZkhQQT09

Meeting ID: 829 7384 8531
Passcode: Y0Sicm                 

Sprendimų brėžinys

Aiškinamasis raštas