Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad Nr.4608/0007:416), Girininkų II k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto 2012m. lapkričio 29d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-317, koregavimą žemės sklype kad. Nr.4608/0007:279. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-46-18-507.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-23 įsakymas Nr.13B-1211 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8 349 61394.

Planavimo iniciatorius: Albinas Narauskas.

Plano rengėja: UAB „Savana LT" (įm. kodas 302601433), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@savana.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.

Planuojama teritorija – sklypo kad. Nr.4608/0007:279, Turžėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., kurio plotas 1,2056ha.
                      Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti žemės sklypo kad. Nr.4608/0007:416, Girininkų II k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano sprendinius, padalinant žemės sklypą kad. Nr. 4608/0007:279 į du sklypus, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21d. sprendimu Nr.1TS-295.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - neorganizuojamas.

Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2019-04-17 iki 2019-05-02 (10 darbo dienų) detaliojo plano rengėjo patalpose, Užusalių seniūnijos patalpose (Taikos g. 30, Užusalių k., LT-55333 Jonavos r.) Jonavos rajono savivaldybės patalpose (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava) ir Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013m. gruodžio 18d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.