Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, Konciapolio k., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 13B - 1089, koregavimą (toliau –TPD). LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau –TPDRIS) TPD Nr. K-VT-46-17-215.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas Jonavos r. sav., Šilų sen., Konciapolio k., kurio plotas: 0,9924 ha.

TPD pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 13B -1948 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo"; Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. 13B -309 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. 4628/0005:534 Konciapolio k., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų".

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti žemės sklypo, Konciapolio k., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto 2011 m. rugpjūčio 16 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1089, sprendinius, padalinant žemės sklypą Konciapolio k., Šilų sen., Jonavos r. sav., į sklypus, nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai), vadovaujantis Jonavos rajono bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1TS-236. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.

TPD iniciatorius: Algis Pajaujis atstovaujamas Architekto V. Daunoro projektavimo firmos savininko Vytenio Daunoro.

TPD organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, Jonava LT 55158, tel. 8 349 50162, faks. 8 349 54673.

TPD rengėjas: PV architektas Vytenis Daunoras, atestato Nr. ATP 885, Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, LT-29145, Anykščiai, tel. 8 687 51860, el. p. daunoras@res.lt

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija - nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas nebus.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-05-14 iki 2018-05-25 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Jonavos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt, Jonavos rajono savivaldybės patalpose, Žeimių g. 13, Jonava, Šilų seniūnijos skelbimų lentoje (vieša ekspozicija) Beržų g. 2, Šilų k., Jonavos r., TPD rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.  

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.