Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO (TOLIAU RB DEPAI IIVP) PROJEKTĄ

Rengimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Plano rengėjas – UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, info@atamis.lt, www.atamis.lt. Teritorijų planavimo vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. 8 620 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el.p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Kontaktiniai asmenys: Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis tel. 8 660 44572, el.p. valdas.breskis@sumin.lt, ir Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, tel. 8 684 18027, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.

Paslaugų pirkėjas - AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Kontaktinis asmuo: „Rail Baltica“ valdymo Projektų įgyvendinimo Teritorijų planavimo projekto vadovas Vytautas Sakalauskas, tel. 8 687 15534, el. p. v.sakalauskas@ltginfra.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės, Alytaus, Panevėžio ir Vilniaus apskričių teritorijos.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

  • nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-12).

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Planavimo organizatorius rengimo etapo metu pritarė RB Depai IIVP strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai (2021-09-30 Nr. 3-450), RB Depai IIVP koncepcijai (2021-10-1 Nr. 2ZP-47) bei RB Depai IIVP rengimo etapo sprendiniams (2022-11-22 Nr. 2-4803).

Supažindinimo tvarka: susipažinti su parengtais susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano konkretizuotais sprendiniais nuo 2022 m. gruodžio 12 d. iki 2023 m. vasario 12 d. imtinai galima:

  1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-12);
  2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depu-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas;
  3. Planavimo organizatoriaus buveinėje (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus, aukščiau nurodytais kontaktais);
  4. Papildomai su plano konkretizuotais sprendiniais galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje https://byt.lt/Ji0W6

Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija nuo 2023 m. sausio 9 d. iki 2023 m. vasario 12 d. imtinai vyks Jonavos rajono, Kauno rajono ir Panevėžio rajono savivaldybių administracijų patalpose.

Baigiamasis susirinkimas-konferencija vyks 2023 m. vasario 13 d. 17.00 val., Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaunas). Viešas svarstymas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per ZOOM platformą. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://byt.lt/S5OaT

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl RB Depai IIVP projekto Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pasiūlymai dėl RB depai IIVP projekto nebepriimami.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

- fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;

- juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Daugiau informacijos apie teritorijų planavimo procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai (DUK): https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk