Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMUOJAME, KAD PRIIMTAS SPRENDIMAS DĖL JONAVOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO

Informuojame, kad priimtas sprendimas dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos  Šilumos ūkio įstatymu, Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226 / D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, priimtas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimas Nr. 1TS-103 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT -55169 Jonava, tel. 8 349 61394 , el. p. administracija@jonava.lt.

Planavimo tikslai:

  1. suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones;
  2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
  4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su priimtu Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimu Nr. 1TS-103 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“ galima Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt ir Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje.

PRIDEDAMA. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimas Nr. 1TS-103 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.