Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informuojame, kad priimtas įsakymas dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo finansavimo ir darbų programos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,  Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226 / D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimu Nr. 1TS-103 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“, priimtas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 13B-1264 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo finansavimo ir darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT -55169 Jonava, tel. 8 349 61394 , el. p. administracija@jonava.lt.

Planavimo tikslai:

  1. suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones;
  2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
  4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau TPDRIS), interneto svetainėje adresu (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-46-21-491).

Informaciją teikia: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. 8 349 20705, el. p. jolanta.daunoriene@jonava.lt

PRIDEDAMA. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 

13 d. įsakymas Nr. 13B-1264 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo finansavimo ir darbų programos patvirtinimo“.