Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO JONAVOS RAJONO TARYBOS 2011 M. KOVO 24 D. SPRENDIMU NR. TS-84 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4601/0005:17, KAD. NR. 4601/0005:46, KAD. NR. 4601/0005:40) BATĖGALOS K., KULVOS SEN., JONAVOS R., DETALIOJO

Žemės sklypuose kad. Nr. 4601/0005:40 (Jonavos r. sav., Kulvos sen., Batėgalos k., Panerio g. 2) IR KAD. NR. 4601/0005:292 (Jonavos r. sav., Kulvos sen., Batėgalos k., Panerio g. 4A)

2 0 1 8 – 11 – 0 6

Planuojama teritorija: 0,6000 ha žemės sklypas (kadastro Nr. 4601/0005:40), Jonavos r. sav., Kulvos sen., Batėgalos k., Panerio g. 2 ir 0,3000 ha žemės sklypas (kadastro Nr. 4601/0005:292), Jonavos r. sav., Kulvos sen., Batėgalos k., Panerio g. 4A

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8 349 61394, faks. 8 349 50012, el. paštas savivaldybe@jonava.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Justina Pliskauskienė, pagal 2018-01-19 įgaliojimą Nr. VP-481  atstovaujanti Vidą Artiškevičių ir Danutę Artiškevičienę

Detaliojo plano rengėjas: UAB „POLILINIJA" , PV Justina Pliskauskienė, įm. kodas 301299583, adresas Neries krant. 16 - 114, Kaunas, el.p.: justina.kasyte@gmail.com, indre.satkute@gmail.com; Tel.: 8 652 71128, 8 686 66176.

Planavimo pagrindas: 2018 m. balandžio 18 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 13B-599 „Dėl pritarimo UAB „Polilinija" pasiūlymui ir pavedimo Architektūros ir urbanistikos skyriui". 2018 m. liepos 25 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 17T-30. Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa.

Tyrimai ir galimybių studijos – nenumatoma. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) reikalingumas: nereikalingas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parinkti nereikalingas. Koncepcijos rengimas: nerengiama, koncepcijos nepriklausomas vertinimas nebus atliekamas. Detaliojo plano etapai: parengiamasis , rengimo ir baigiamasis. Viešumo užtikrinimas: parengiamajame etape planavimo organizatorisu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Derinimo procedūra: detaliojo plano derinimą atlieka Teritoirjų planavimo komisija. Tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas Jonavos rajono savivaldybėje.

Planavimo uždaviniai ir tikslas – Pakoreguoti Žemės sklypų, kad. Nr. 4601/0005:17, kad. Nr. 4601/0005:46, kad. Nr. 4601/0005:40 Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r., detalųjį planą, sujungiant žemės sklypus kad. Nr. 4601/0005:40 ir kad. Nr. 4601/0005:292 ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus pagal Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius, patvirtintus Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295.

Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2018-11-21 iki 2018-12-05 detaliojo plano rengėjo patalpose, Kulvos seniūnijoje (Tarybų g. 2, Kulvos k., LT-55350 Jonavos r.), Jonavos rajono savivaldybės patalpose (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava) ir Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui, iniciatoriams, plano rengėjui aukščiau nurodytas adresais. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.

BRĖŽINYS